Categoriearchief: Heraanleg

Alles over de heraanleg van de Tuinlei

Belofte

boordstenenIk stootte vandaag op een oud artikel in de Gazet van Antwerpen : “Meutekeslei wacht verharde strook”. (25/01/2008). De “Meutekeslei” , voor wie het niet zou weten, is de oude, volkse naam voor onze Tuinlei en is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van “Maetenhoekstraat”. Wat op zijn buurt dan weer de vroegere benaming was van de buurtweg die gedeeltelijk hetzelfde traject volgde.

Maar dat terzijde. In het bewuste artikel , staan toch enkele markante passages die in het licht van de recente gebeurtenissen toch niet onbelangrijk blijken.  Ik lees met u mee:

De bewoners stelden daarom voor een strook van de weg te verharden.”  Inderdaad, we zijn steeds vragende partij geweest en gebleven voor een degelijk fietspad .

“Daarom laten we links van de Meutekeslei richting Niel een strook verharden.”
Als dit een idee moet geven over wat ons gemeentebestuur verstaat onder ‘verharden’, dan begin ik toch te twijfelen waarover wij ons nu druk maken.

“Die wordt afgelijnd met boordstenen”
Yep. Die boordstenen zijn er gekomen. Ze liggen er nog, Over hoe en waar, zwijgen we even.

“… en op enkele plaatsen komen paaltjes zodat er geen auto’s kunnen oprijden”.
Ik weet niet hoe jij dit interpreteert, maar ik zie hier toch duidelijk de bedoeling om de Meutekeslei zoveel mogelijk te vrijwaren van auto’s. Blijkbaar zijn de plannen gewijzigd.

“Daarnaast worden in de Tuinlei zelf in het najaar de trottoirs opnieuw aangelegd”, besluit schepen Geert Rottiers.
Hmm… het zal zeker onze schuld weer zijn dat daar tot op heden niet veel van te zien is?

Om alle misverstanden te vermijden, willen we nog even wat herhalen.

 • We zijn altijd voorstander geweest voor een degelijk voet- en fietspad over de ganse lengte van de Tuinlei en dat blijft zo.
 • Het straatcomité Tuinlei is politiek onafhankelijk en neutraal en wenst dat ook te blijven.
 • We zijn altijd bereid geweest om de overlast te dragen die hoort bij een tijdelijke omleidingsweg ten gevolge van de werken aan de Steenwinkelstraat. En die bereidheid blijft.
 • We zijn er van overtuigd dat er nog steeds alternatieve oplossingen te bedenken zijn:  Een werfweg, eenrichtingsverkeer, tijdelijke alternatieve trajecten (Hulstei?) … het zijn maar enkele suggesties.  Maar het wordt nu wel dringend.

Rechtzetting

stop_using_my_name_to_justify_bad_decisions(Ons pamflet dat aan alle Schellenaren op 22 maart 2014 werd bedeeld kan jeop deze site downloaden. )

In “Schelle” nummer 145, het informatieblad van de gemeente Schelle, wordt in het voorwoord van burgemeester Mennes heel wat tekst aan de Tuinlei besteed. Hier en daar wordt de waarheid toch wel wat geweld aangedaan. De neutrale berichtgeving die we van een gemeentelijk infoblad mogen verwachten, is soms ver te zoeken. Dat vraagt om een rechtzetting.

In de eerste zin schrijft onze burgemeester dat de ontwerpplannen voor de Steenwinkelstraat unaniem werden goedgekeurd. Beste burgemeester, unaniem goedgekeurd wil zeggen dat iedereen “voor” heeft gestemd. Wij weten dat dit niet het geval was. Maar ach… als het dat maar is.

In de derde paragraaf wordt expliciet verwezen naar de moeilijkheden in Tuinlei. Ze zouden de schuld zijn van het mislopen van 80% subsidie. De erkenningen en bijhorende subsidies worden gegeven door het provinciebestuur van Antwerpen.  Beste burgemeester, U weet dat  de provincie Antwerpen deze beslissing genomen heeft, onafhankelijk en absoluut los van enige actie van het actiecomité Tuinlei. Het fietspad van de Tuinlei niet erkennen als bovenlokaal functioneel fietspad strookt trouwens met de reglementering. Kijk gerust even op de site van de provincie Het actiecomité Tuinlei is vragende partij voor een degelijk, liefst dubbelzijdig, fietspad. Het zou wel erg dom zijn van ons om mogelijke subsidies te gaan blokkeren.

Op pagina 2 wordt opnieuw de Tuinlei besproken. Laten we nog maar eens heel duidelijk zijn. De bewoners van de Tuinlei zijn steeds bereid geweest om de overlast van een omleidingsweg te dragen. En dat zijn we nog. Kijk er deze website maar even op na. We zeggen en schrijven dit al zeer lang. Onder andere in ons pamflet voor de Schellenaren in 2011.Wat we niet wensen is dat onze straat een nieuwe verkeersader wordt. Alle tekenen zijn helaas aanwezig om te geloven dat dit helaas wel het geval zal zijn:

 • We lezen in het informatieblad: “Door de opbraak van de Steenwinkelstraat verliest de gemeente één van haar drie ontsluitingswegen“. Uit de rest van het artikel blijkt dat de Tuinlei zal dienst moeten doen als vervangende ontsluitingsweg. Tja. het zegt genoeg, denk ik.
 • Onze voorstellen en die van de buurgemeenten om een tijdelijke werfweg aan te leggen, worden steeds zonder enig argument van tafel geveegd of genegeerd. Wie wil er dan niet meewerken?
 • Herhaaldelijke uitspraken en goedgekeurde verslagen van vergaderingen met burgemeester en schepenen waarin duidelijk gezegd werd dat de aanleg van de Tuinlei eigenlijk los staat van de heraanleg van de Steenwinkelstraat.
 • Een inrichting als 50 km/u -weg met enkele versmallingen. Net als de nieuwe Steenwinkelstraat, inderdaad.
 • Bevestiging dat de betere bereikbaarheid van “de banaan” via de Tuinlei ongetwijfeld verkeer zal aantrekken.
 • In de bouwaanvragen (zowel diegene die vernietigd werd als de nieuwe), worden heel wat pogingen ondernomen om de aanleg te verantwoorden, maar de heraanleg van de Steenwinkelstraat is daar niet bij. Toch een beetje vreemd, want volgens het voorwoord van onze burgemeester is dat nu net de enige reden.

Ach, we kunnen nog een tijdje doorgaan, maar laten we ons beperken tot het voorwoord in het informatieblad “Schelle”.

We lezen: “Meer dan 15.000 wagens gaan in die periode met centrum  […] moeten doorkruisen” Wel. Ik vraag me af waar die wagens dan nu vandaan komen of naartoe rijden. Is dat dan allemaal bestemmingsverkeer van de Steenwinkelstraat en zijstraten? Want dat zou de enige reden kunnen zijn waarom die nu niet door het centrum rijden.

De aanleg van de Tuinlei heeft geen enkele zin als we daarna, op grondgebied Niel/Aartselaar, niet meer verder kunnen. En dat zal het geval zijn, want ons gemeentebestuur slaagt er maar niet in om met de buurgemeenten samen te werken.  We herinneren ons ook allemaal de strubbelingen met Hemiksem, toen daar noodzakelijke werken aan de gang waren. Hoe zou dat toch komen dat ons gemeentebestuur met àl zijn buurgemeenten in onmin leeft? En dat dit ook zo blijft nadat in die buurgemeenten andere mensen en en andere partijen het voor het zeggen hebben?

De vorige bouwaanvraag werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Niet omwille van een onnozel juridisch “euvel”, zoals onze burgemeester wil laten uitschijnen. Maar omdat regels, wetten, reglementen en gewestplannen ook voor gemeentebesturen tellen. Ik wil er toch ook even op wijzen dat een rechtbank al op ons eerste argument in ons voordeel geoordeeld heeft. Alle volgende argumenten worden dan niet meer besproken. Dat is een gangbare praktijk, maar het wil niet zeggen dat ze onjuist zouden zijn. Waarvan akte.

Ja hoor. In het informatieblad wordt nogmaals beroep gedaan op solidariteit en onderling begrip. Wel, dan zeggen wij nogmaals dat we zeer graag onze solidariteit en begrip willen tonen. Maar wij hebben gekozen om in een rustige straat te wonen. Die zouden we zeer graag terug willen van zodra de werken aan de Steenwinkelstraat voorbij zijn. En zolang men ons daar niet van kan overtuigen, zullen we actie blijven voeren. Eerlijk, proper en a-politiek.

Tot spijt van wie het benijdt.

Opnieuw

aanplakkingDe gemeente Schelle heeft, via Igean dienstverlening, opnieuw een bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van het gedeelte van de Tuinlei vanaf de Oude Bosstraat tot in Niel. Er is nagenoeg niets gewijzigd ten opzichte van de vergunning die de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vernietigd. Zo kunnen we nog lang bezig blijven.

De actiegroep Tuinlei zal ook nu weer bezwaar indienen en hoopt van u hetzelfde. Je kan dit doen tot en met 4 maart 2014. Dat is niet zo lang niet meer. Stel het niet uit, aub. Je kan zelf bezwaar indienen of je kan ons bezwaarschrift hier downloaden, invullen en aan ons of aan de gemeente bezorgen.

We willen er nogmaals op wijzen dat we helemaal geen problemen hebben met een tijdelijke oplossing zodat de Tuinlei kan gebruikt worden als omleidingsweg tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat. We hebben wel een probleem met de huidige plannen, want zij maken van onze straat een nieuwe, permanente ontsluitingsweg naar en van Niel en Aartselaar en verder naar “de banaan”, A12, expressweg N171 en E19.

Hoe ga je best te werk als je bezwaar wil aantekenen?

Ofwel maak je een individueel bezwaarschrift op:

1. Schrijf  al je bezwaren op een blad papier

2. Stuur het ten laatste op 4 maart 2014 aangetekend  naar: Gemeentebestuur Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Je kan uw bezwaarschrift ook zelf gaan afgeven, ten laatste op 04/03/14 op het gemeentehuis. Je zal dan een afgiftebewijs krijgen. Let wel op de openingsuren.!

Ofwel onderteken je het gemeenschappelijk bezwaarschrift van de actiegroep.

1. Je kan het bezwaarschrift van het actiecomité hier downloaden.

2. Druk het af, vul de laatste bladzijde in en bezorg  de ganse bundel voor 04/03/14 aan het gemeentebestuur.

Je mag het geheel of het handtekeningenblad ook bezorgen aan iemand van de actiegroep. Doe dit wel tijdig zodat wij het ook tijdig aan het gemeentebestuur kunnen bezorgen.

Toekomst

De gemeente Schelle heeft het voorontwerp klaar voor de aanleg van het eerste deel van de Tuinlei (nrs 1 – 89). Op 16/1/13 konden de betrokken bewoners de plannen gaan inkijken en eventuele opmerkingen geven of vragen stellen. Niet iedereen kon zich op die avond vrijmaken en ongetwijfeld hebben ook niet-Tuinleibewoners interesse. Er waren ook al onmiddellijk enige vraagtekens rond het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Buurman Bob heeft de plannen boven op de satellietbeelden van Google Maps gelegd en met wat knip en plakwerk een aantal auto’s een parkeerplaats gegeven.

Het resultaat kan je hier bekijken of downloaden.

Prachtig werk, Bob! Nog even vertellen dat de rode rechthoeken een oprit of garage aangeven en dus niet kunnen ingenomen worden als parkeerplaats.

Dit satellietbeeld van de toekomst is natuurlijk ook handig om de rest van de plannen te bestuderen. Ter verduidelijking kan je hier ook nog de beschrijving vinden ( uit de uitnodigingsbrief van de gemeente).

Iedereen is vrij om vragen of opmerkingen naar het gemeentebestuur over te maken. Het straatcomité van de Tuinlei is bereid om de vragen te verzamelen en in gebundelde vorm aan het gemeentebestuur te  bezorgen.

Heb je een vraag? Zit je met een ei? Wil je iets kwijt of zou je graag je (on)genoegen ventileren? Wil je gewoon even zeggen dat je het allemaal prachtig en schitterend vindt? Of zie je het absoluut niet zitten? Alles is welkom.

Hoe en waar?

 • in de brievenbus bij
  • Lieven Bridts, Tuinlei 45
  • Rudi Thijs, Tuinlei 67
  • Stan Deleersnijder, Tuinlei 77
  • Rita Van Pottelberghe, Tuinlei 83
  • Luc Segers, Tuinlei 141
 • via e-mail naar straatcomite AT tuinlei.be

We hebben het liefst dat je jouw contactgegevens er even bij zet, maar als je het toch liever anoniem wil houden, dan zullen we dat natuurlijk respecteren. Hou het wel netjes a.u.b. Aan scheldpartijen heeft niemand een boodschap.
Heb je liever niet dat we jouw naam, adres of contactgegevens doorgeven aan het gemeentebestuur? Zet het er even bij en we houden er rekening mee.

Links op deze pagina:

Plan : http://www.tuinlei.be/wp-content/uploads/2014/01/BenedenT_plan_pano.jpg

Plan met satellietfoto’s :http://www.tuinlei.be/wp-content/uploads/2014/01/plan-01-89-googlemaps.jpg

Beschrijving : http://www.tuinlei.be/wp-content/uploads/2014/01/Tuinlei_B_heraanleg_20140118_0001.pdf

Vraagstuk

De NV-A Schelle vraagt zich in haar huis-aan-huis-blad van december 2013 af hoe het nu verder moet met de Tuinlei. In dat artikel kan ik niet echt een antwoordje terugvinden op die vraag, maar misschien was dat ook niet hun bedoeling. Ik wil wel, misschien ten overvloede, nogmaals benadrukken dat wij nooit tegenstander waren om de Tuinlei als tijdelijke omleidingsweg te gebruiken tijdens de werken in de Steenwinkelstraat. Dat zo’n tijdelijke omleidingsweg ook een tijdelijke of beperkte aanpassing van de straat betekent, begrijpen we ook. Maar met de duidelijk permanent bedoelde heraanleg zoals ze was voorgesteld, kunnen we echt niet akkoord gaan.

Veldslag

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) heeft zich uitgesproken over ons schorsingsverzoek. De Raad heeft geoordeeld dat er geen “moeilijk te herstellen ernstig nadeel”  was aangetoond. Spijtig, maar we zijn niet echt verbaasd. Het is immers zeer uitzonderlijk dat de RvVB een schorsing uitspreekt op basis van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel (MTHEN). Of zoals de advocaat het verwoorde: “U zal  mogelijk ook de vraag stellen wanneer er dan wel sprake kan zijn van een MTHEN. Het is inderdaad zo dat de Raad wel bijzonder streng is op dit vlak en dat bijzonder weinig schorsingen worden uitgesproken (slechts 10 tot 20%)” Deze uitspraak lag dus in de lijn der verwachtingen.

Heel anders ligt het als het over de grond van de zaak gaat. De RvVB moet zich immers nog uitspreken over ons verzoek tot vernietiging van de vergunning. De huidige beslissing heeft daarop geen enkele invloed en kan niet gezien worden als voorbode of zelfs maar als aanwijzing. Wij blijven er van overtuigd dat de heraanleg van de Tuinlei niet alleen zinloos is, maar ook indruist tegen alle afspraken met buurgemeenten en hogere overheid. Het zal onze gemeente niet alleen heel veel geld kosten, maar ondertussen is ook voldoende aangetoond dat de zogenaamde noodzaak omwille van de werken aan de Steenwinkelstraat eigenlijk maar een drogreden was.
We bekijken deze beslissing een beetje als een verloren veldslag. Niet geheel onverwacht, maar wel een waar we extra kracht en strijdlust uit putten.
Als de gemeente Schelle de werkzaamheden nu toch wil starten zonder de uitspraak ten gronde van de RvVB af te wachten en als zij per sé de zuurverdiende centen van de Schellenaar in onnodig asfalt wil stoppen, dan is dat volledig haar verantwoordelijkheid. Als daarna de RvVB alsnog de vergunning vernietigd -en er is echt wel een reële kans dat dit zal gebeuren- dan zal Schelle de aanleg ongedaan moeten maken. Met alle gevolgen van dien, niet in het minst voor onze gemeentekas.

Bos

Vandaag (5/9/12) werd het Berrenheibos, het nieuwe bos in de Tuinlei,  officieel geopend. Fijn toch. Weinig mensen die tegen een extra bos zijn, denk ik. Nou ja, bos. Bos in wording zullen we maar zeggen. En zullen we  hopen.
Al mogen we niet vergeten op welke ondergrond deze boompjes moeten groeien. Ik vraag me echt wel af of alle restanten van het superstort Vandenbossche nu verdwenen zijn. Zit er nu wel of niet (nog) een stukje Lekkerkerk in Schelle?

De ploeg rond de burgemeester (sic) zou nu graag zorgen dat er nog een breed stuk asfalt komt naast het bos. En dat brengt ongetwijfeld ook een boel vervuilend verkeer met zich mee. Gedaan met de bosrust. “Maar hé”, moet men op het gemeentehuis gedacht hebben, “die bomen kunnen de uitlaatgassen die uit de file opstijgen dan toch direct weer filteren?”
Het Berrenheibos wordt dan pas echt een groene buffer, namelijk tussen het vergif in de grond en dat in de lucht. Ach ja, en de overlast voor dat handvol lastige Tuinleibewoners en enkele Nielenaars beschouwen we gewoon als “collateral damage” of randschade.
Misschien meteen het moment om een nieuw verkeersbord te laten maken.

We zouden er ook voor kunnen kiezen om geen weg aan te leggen. Maar hoe moeten we ons dan naar het bos begeven als we eens willen gaan wandelen? Toch niet met de fiets zeker? Of godbetert te voet. Nee toch. Stel je voor.

Politiek

Onze politieke partijen stoppen op geregelde tijdstippen een informatieblaadje met hun gedachtengoed in onze brievenbus. De heraanleg van onze straat blijkt toch belangrijk genoeg te zijn om er af en toe een paar woordjes aan te wijden en daar zijn we blij om. In sommige gevallen wordt er met een grote bocht omheen gereden. Figuurlijk dan. In die gevallen begrijpen we dat. Het blijft politiek, nietwaar.
Recent vonden we de Tuinlei terug in een artikel in de Burgerkrant (Open VLD) waarin ook zij het standpunt innemen: fietspad ja, heraanleg nee . In een ander artikel hekelen ze de ontoegeeflijke houding van ons gemeentebestuur.
Op de jaarmarkt werd aan NVA Schelle duidelijk gemaakt dat ook de Tuinlei-problematiek leeft onder de Schellenaren.
En in hun artikel over het bos “Van den Bosch” schrijft CD&V letterlijk dat “overbodige straatverharding vervangen wordt door groen“. Vandaar de 1 miljoen euro kostende landingsbaan die men naast het bos en het fietspad wil aanleggen?
Laat ons hier nog maar eens duidelijk maken dat we politiek volledig kleurloos willen zijn.
Maar we willen ook een beroep doen op de goede voornemens van de (oppositie-)partijen. Tegen de heraanleg? Bezorgd om de toekomst van de Tuinlei? Laat het blijken, niet alleen in pamfletten of op jaarmarkten, maar ook op de momenten die er echt toe doen.

En nogmaals: We willen gerust de overlast dragen van een tijdelijke omleidingsweg tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat. Ongeacht hoe lang ze ook mogen duren. Maar daarna willen we gewoon onze straat terug.

Ondanks alle meningsverschillen en soms harde woorden, wensen we jullie allen onverkort en welgemeend een fantastisch, gelukkig en vooral gezond 2012 !

Nostalgie

Enige dagen terug werd er  een nieuw bord geplaatst in de Tuinlei. Het lijkt me geen officieel verkeersbord al wil het er wel een beetje voor doorgaan. Levitra Online In letters die zichzelf in de groep ‘sierlijk’ willen ingedeeld zien, staat er geschreven dat de “weg in zeer slechte staat” is. Toen ik het zag, kwamen bij mij spontaan de nostalgische gevoelens boven. In helaas vervlogen tijden stond er immers, aan de andere zijde van de Tuinlei, een officieel bord ‘doodlopende Buy Prednisone Buy glucotrol online Online Pharmacy No Prescription Needed weg’ met als onderbord: “Op 700 meter aardeweg moeilijke doorgang”. Ooit is dit om onbekende redenen moeten verdwijnen en eerlijk gezegd zijn we blij dat het nu een beetje terug is. Weliswaar in een andere vorm en op een andere plaats. Maar toch. Men weze gewaarschuwd. De Tuinlei is geen straat om eens snel snel door te razen. Het blijft natuurlijk zo dat we graag een proper en degelijk fietspad hadden zien verschijnen, maar dan wel eentje zonder autostrade er naast.

Omgekeerd

In het infoblad van Schelle van januari/februari 2011 schreef onze burgemeester dat het «spijtig zou zijn mocht één straat de rest van de gemeente gijzelen». We vinden het belangrijk dat alle Schellenaren de kans krijgen op een correcte kijk op de zaken. Omdat wij helaas niet kunnen beschikken over een spreekbuis  zoals het gemeentelijk informatieblad, moesten we dit doen door middel van een pamflet in elke brievenbus van Schelle. Het zal de bewuste Schellenaar niet verbazen dat de reacties overwegend positief waren.

Meer zelfs… iemand suggereerde dat het toch «niet fair is dat één straat moet opkomen voor een blijvend leefbare situatie die vele bewoners aanbelangt». De sympathisant laat ook weten dat ze mee actie wil voeren. Waarvoor onze dank. Alle steun is meer dan  welkom.

Toch even terugkomen op die ene zin. Hij werpt immers terecht een gans ander daglicht op de zaak. Het is uiteraard niet zo dat de bewoners van de Tuinlei de ganse gemeente wil gijzelen. Wel nee. Het is net omgekeerd. Onze straat komt op voor het belang van alle Schellenaren, hun kinderen en hun (achter)kleinkinderen. Doordat ook de gemeentebesturen van Niel en Aartselaar bezwaar aantekenden, weten we dat we op de goede weg zitten en ook in het belang van onze buurgemeenten actie voeren.

Als je wil meehelpen om enkele belangrijke Schelse dorpszichten te bewaren, laten dan gerust van je horen. Het kan via  moderne communicatiemiddelen als email,  reacties op www.tuinlei.be of op facebook , maar ook mondeling of per brief aan al wie het wil horen of lezen. Of kom even langs voor een wandeling of een fietstocht door onze straat. Breng je fototoestel mee en maak een foto van alweer een  dorpszicht dat binnenkort dreigt te verdwijnen. Een mooie herinnering om later samen met je (klein)kinderen over weg te dromen.