Geknipt

Het gemeentebestuur van Aartselaar denkt er ernstig aan om de Koekoekstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer. Zie hun bevraging aan de bewoners naar de gewenste wijze van “knippen”. Waarschijnlijk een goede zaak voor de bewoners.
Maar het zou wel eens kunnen dat het sluipverkeer dat nu door de Koekoekstraat rijdt, later voor de heraangelegde Tuinlei kiest. Minder goed nieuws voor de inwoners van de Tuinlei dus. Aartselaar heeft al laten weten dat ze in dat geval ook de Tuinlei wil “knippen”. De heraanleg van de Tuinlei wordt dan niet alleen weggegooid geld, het wil meteen ook zeggen dat heel wat  vrachtverkeer (o.a. kleiontginning Ceulemans) plots door centrum Schelle en Steenwinkelstraat zal gejaagd worden.
Een geknipte Tuinlei naar het voorbeeld van een geknipte Koekoekstraat. Inderdaad onze burgemeester en schepenen gaven eerder al aan dat ze de Tuinlei willen aanleggen naar het voorbeeld van de Koekoekstraat … Uit deze brief blijkt duidelijk wat de  bewoners denken over zo’n heraangelegde straat.