Yep!

We hebben zonet de uitspraak binnen gekregen over de (her)aanleg van de Tuinlei (bovenste deel).
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd. Onze advocaat schrijft het als volgt: het door mij opgestelde verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt ingewilligd door de Raad en de vergunning voor de weg wordt vernietigd. Zulks meteen reeds op basis van ons eerste middel, nl. het feit dat de weg niet door natuurgebied kan aangelegd worden aangezien deze weg onbestaanbaar is met de verordenende voorschriften van het gewestplan..

Tot spijt van wie het benijdt: ik kan dit alleen maar goed nieuws noemen. I like.

Wie het volledige arrest wil nalezen: zie hier. Opgelet: gerechtelijk jargon en bovendien niet geschikt voor gevoelige lezers.