Alle berichten van Lieven

Stort

Het openbaar onderzoek over de opvulling van de kleiput naast het Berreheibos (Bego-put) loopt nog  tot en met 26/10/2021.

Waar vind je meer informatie over de aanvraag?
Het ganse dossier kan je terugvinden op https://omgevingsloket.be, waar je ook digitaal bezwaar kan indienen.
Natuurlijk kan bezwaar ook op papier op het gemeentehuis.
Let op: het invullen van de (internet)enquête die door de woonwijk ”t Geleeg’ en ALR wordt georganiseerd kan ondersteunend werken, maar heeft niet dezelfde waarde als een officieel bezwaarschrift.
We hebben gemerkt dat het omgevingsloket niet echt smartphone-vriendelijk is, dus best met PC, laptop of tablet werken.

Op het omgevingsloket klik je eerst op de tekst onder openbare onderzoeken, vervolgens op “Kijk online een aanvraagdossier in” en dan kan je de zoekfunctie gebruiken. Zoek naar VEKABO om het juiste dossier te vinden.
Als het goed zit, brengt deze link je meteen naar de juiste plaats.

We herinneren er ook even aan dat dezelfde firma eerder dit jaar een vergunning heeft aangevraagd voor het vullen van deze put met “niet gevaarlijk, niet reinigbaar afval”. Schelle heeft toen, nadat bleek dat de ruime bevolking dit niet zag zitten, negatief advies gegeven en in de media uitdrukkelijk verkondigd: “Gevaarlijk of niet gevaarlijk, we willen geen stortplaatsen meer in onze gemeente.”
Het lijkt er op dat Schelle, ondanks deze uitspraak, ditmaal wel positief advies zal uitbrengen.  Het is allicht onnodig om ook even te herinneren aan het naastgelegen ‘stort Van den Bossche’ welk oorspronkelijk enkel voor huishoudelijk afval vergund was, maar waar wel giftige gronden uit Lekkerkerk (NL) werden gestort.

Hoe en waar bezwaar indienen?
Het straatcomité Tuinlei organiseert geen gezamenlijk bezwaarschrift, maar wil jou wel de nodige informatie bezorgen om bezwaar in te dienen als je dat zou wensen.

De Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek heeft wel een bezwaarschrift opgesteld dat je, vrijblijvend, hier kan vinden en dat je eventueel ook kan gebruiken om jouw bezwaar in te dienen. Je kan het bezwaarschrift verzenden naar of afgeven op het gemeentehuis. 
Maar het kan ook digitaal vanuit je zetel:
Op de detailpagina van het dossier vind je een knop terug om bezwaar in te dienen (inloggen met bijvoorbeeld eID of Itsme).
Je kan daar zelf je bezwaartekst achterlaten, maar je kan ook een document uploaden, bijvoorbeeld het bijgevoegde document nadat je jouw gegevens er op hebt ingevuld.

Feiten

Onze buren, de gemeentebesturen van Niel en Aartselaar, gaan de gemeente Schelle in gebreke stellen en, indien nodig, een rechtszaak starten. Men is namelijk van oordeel dat Schelle zijn eerdere beloften in verband met de Tuinlei niet nakomt.
Wie de discussie hierover graag wil baseren op feiten, in plaats van emotionele argumenten en demagogie, helpen we graag een handje.

Feit: Schelle heeft, voorafgaand aan de werken, verschillende officiële afspraken gemaakt met buurgemeenten en provinciebestuur over heraanleg van de Tuinlei. Het gaat onder meer over het tijdelijk karakter ervan gedurende de werken in Steenwinkelstraat én over de definitieve situatie nadien. Schelle is akkoord gegaan dat de Tuinlei na de werken in de Steenwinkelstraat terug zou afgesloten worden of maximaal een éénrichtingsstraat zou worden.
Zie: uittreksel gemeenteraad Aartselaar

Feit: Op de gemeenteraad van 26 april 2018 heeft onze burgemeester dit akkoord met de deelgemeenten bevestigd en aangegeven dat Schelle dit ook zou nakomen.
Zie: Burgemeester: De Tuinlei wordt maximaal enkelrichting.

Feit: De mobiliteitsstudie van net na de heraanleg concludeert duidelijk dat net deze heraanleg van de Tuinlei er de oorzaak van is dat de Matenstraat/Pierstraat haar verzadigingspunt dreigt te bereiken.
Zie: Mobiliteitsstudie (2019)

Citaat( p.24): De aanleg van het onverharde deel van de Tuinlei verklaart ook de verhoging van de Steenwinkelstraat ten westen van de Tuinlei. Er is m.a.w. een nieuwe doorgaande route ontstaan tussen ’s Herenbaan – Matenstraat/Pierstraat – Tuinlei – Steenwinkelstraat richting centrum Schelle en omgekeerd. Dit verklaart ook de lichte daling in de Matenstraat (ten westen van decTuinlei), en wellicht ook de daling in de Steenwinkelstraat ten oosten van de Tuinlei. Wel is de druk op het deel Matenstraat/Pierstraat tussen Tuinlei en ’s Herenbaan nog verhoogd. […] Hiermee zit dit wegvak bijna aan zijn verzadiging.

Feit: De studie is uitgevoerd in mei 2019. Uit meer recentere tellingen via een ‘telraam’ blijkt dat die intensiteit zeker niet is afgenomen, maar eerder is gestegen. Hier dienen we wel een nuancering mee te geven. Telraamgegevens kunnen niet één-op-één vergeleken worden met die metingen uit de studie en ze vragen ook wel wat interpretatiekennis. Bovendien is de locatie van de teller niet helemaal representatief (ter hoogte van een verkeersplateau). Een telraam kan enkel registreren als er voldoende daglicht is. Tijdens de donkere wintermaanden liggen de cijfers dus sowieso een stuk lager.
Zie: Telraam Tuinlei,
meer info over wat zo’n Telraam precies is, kan je vinden op: https://www.telraam.net

Feit: Het ‘woord’ en/of handtekening van een burgemeester heeft heel wat belang en krijgt meer waarde toegekend dan die van een simpele of minder simpele burger. Meer zelfs, zijn of haar handtekening bindt ons allemaal. Waar zouden we staan als we hier niet meer op konden vertrouwen? Wat zijn al die akten en ‘voor waar en echtverklaringen’ dan nog waard?

Ja, iedereen kan op een beslissing terugkomen door een nieuwe beslissing te nemen. Maar geen enkele beslissing blijft zonder gevolgen.
In dit geval mogen we ons de vraag stellen of het ooit écht de bedoeling was om de genomen overeenkomst na te leven. Bewijze daarvan de wijze waarop de Tuinlei is ingericht (niet echt tijdelijk, toch?), uitspraken tijdens verkiezingsshows, enz.
Ik ben geen jurist, maar het ondertekenen van een overeenkomst zonder de intentie deze na te leven, lijkt mij , als het niet strafbaar is, toch minstens een laakbaar feit, een burgemeester onwaardig.

Nieuwjaar 2020

Het straatcomité Tuinlei nodigt alle Tuinleibewoners of mensen met een duidelijke band met de Tuinlei (*) uit voor een hapje, tapje en klapje ter gelegenheid van het nieuwe jaar.

Welkom vanaf 19u in de vernieuwde schuur van nr 141. Wees voorzichtig, het is ondertussen een pak drukker geworden in onze straat.
Inschrijven is niet nodig, maar maakt het wel gemakkelijker voor de organisatoren.
En nu je hier toch bent… Laat snel even weten dat je komt door het formulier hieronder even in te vullen!
(update: formulier werd verwijderd)


(*) : Nee, “ik rijd alle dagen naar mijn werk door de Tuinlei” is niet echt wat wij verstaan onder “een duidelijke band met de Tuinlei”, maar wie met goede bedoelingen komt, kan rekenen op een warm welkom.

Nieuwjaarsdrink 2019

Onze straat heeft nu officieel de status van ontsluitingsweg. Het argument “ik geraak daar niet”, is dus niet geldig als uitvlucht om de nieuwjaarsdrink 2019  Tuinlei niet bij te wonen.

Het straatcomité Tuinlei nodigt alle mensen die een band met de Tuinlei kunnen aantonen met plezier uit voor een drankje, een hapje en een klapje ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Alles aan  democratische prijzen en als dat een probleem zou zijn, dan passen we daar ook wel een mouw aan. Naar boven of naar beneden, wat je maar wil.

Je hoeft niet in te schrijven, maar het is wel handig om een beetje te kunnen inschatten met hoeveel we gaan zijn en hoeveel hapjes we moeten maken.

Plaats van het gebeuren:
In de schuur van Tuinlei 141,  met alweer heel veel dank aan Luc en Christel, die er toch wel wat overlast bijnemen om ons te laten feesten.
Iedereen welkom op 12 januari vanaf 19u

Je bent ook welkom zonder in te schrijven, maar het is wel zo handig om het wel te doen. Dan kan het feestcomité toch wat inschatten hoeveel hapjes en drankjes ze moeten voorzien.
Inschrijven kan door te mailen naar [email protected] , door het webformulier hieronder in te vullen, door “ik kom” aan te geven op het facebook-evenement of gewoon, door het te laten weten aan iemand van het feestcomité. Keuze te over dus.
Tot dan!

Debat

Blijkbaar heeft elke politieke partij wel een reden om te verwijzen naar het kopstukkendebat op ATV. Maar ons is vooral minuut 13:30 opgevallen. Blijkbaar hebben we nu toch twee ontsluitingswegen naar de A12.
Was niet duidelijk afgesproken dat de Tuinlei nooit een ontsluitingsweg zou worden? Waar ligt dan die tweede weg?
Trouwens, mag ik er de automobilisten die de Tuinlei nu zo gretig als ontsluitingsweg gebruiken er op wijzen dat in het deel met de klinkerbestrating én het volledige gedeelte in Niel 30km/u als maximumsnelheid geldt?
Bekijk het volledige debat op
https://atv.be/nieuws/antwerpen-kiest-schelle-66212
of spoel meteen door naar 13:30

Wind (bis)

Ecopower zou graag twee windturbines plaatsen in de Tuinlei.

Waar precies?

Dat kan je via deze link op Google Maps terugvinden.
De verschillende gekleurde cirkels hebben een straal van  150 (rood), 300 (blauw), 500 (geel) en 750 (groen) meter rond elke turbine. Je kan elke afstand aan of uit zetten door in de linkerkant het betreffende hokje aan of uit te vinken.

Op 19 juni 2018 wordt er om 19u30 een infoavond georganiseerd in de hall van het gemeentehuis, Fabiolalaan 55

Op de website van Ecopower kan je nu al wat meer info terugvinden over type,  verwachte productie, hoogte, enz.

Eénrichtingsverkeer

Het stond in de krant en dan zal het wel waar zijn, zeker? Op de gemeenteraad van Schelle van 26/04/2018 werd het akkoord van 2015 tussen de gemeenten Schelle, Niel en Aartselaar in verband met de toekomst van de Tuinlei bevestigd.
Wie deze overeenkomst eens in detail wil bekijken, kan de versie die destijds in Aartselaar op het college werd goedgekeurd hier terugvinden. Je kan er onder andere uit leren dat  het éénrichtingsverkeer van Niel naar Schelle zal verlopen. Er wordt niet in besproken over welke afstand dit zal zijn en op welke wijze er toezicht op zal uitgeoefend worden.
Er staat ook in dat het gedeelte tussen de site Ceulemans en de huizen nrs 141 en 102 slechts een tijdelijke weg zal zijn, zo geconcipieerd dat hij slechts gedurende de tijd van de werken kan gebruikt worden. Hmm, … dit lijkt me het moment om een bedenkelijk gezicht te trekken.

Niet dat we per sé nog een domper op de feestvreugde willen zetten, maar onze, meestal goed ingelichte bron wist ons te vertellen dat op dezelfde gemeenteraad ook deze woorden zijn gevallen ivm deze overeenkomst: “… de afspraken zullen nagekomen worden, maar… partners kunnen toch nog van idee veranderen. ”
Tja, zo blijven we bezig natuurlijk. De Tuinlei werd er ook bestempeld als een dure baan. Hadden we daar als actiecomité niet herhaaldelijk en ruim vooraf op gewezen? Bijvoorbeeld hier zo, aan de vooravond van de verkiezingen. Die van 2012 welteverstaan.

 

 

 

Nieuwjaarsdrink 2018

Nu de Tuinlei eindelijk berijdbaar is, geraken we allen zonder problemen tot aan nummer 141 voor onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Iedereen is welkom. Breng jullie buren ook mee en we kijken uit om kennis te maken met de nieuwelingen van onze straat.

Met een hapje en koude, warme en verwarmende drank maken we er een gezellig samenzijn van. Voor zij die het kennen, wordt de drank aan zeer democratische prijzen verdeeld en is meer dan voldoende aanwezig. Hapjes worden bereid en aangeboden door het Tuinleicomité.

Om in te schatten hoeveel mensen we mogen verwachten vragen we om in te schrijven. Dat kan door te mailen naar [email protected] of door de inschrijvingsstrook die je in je brievenbus vond te bezorgen op Tuinlei 67. Als geen van beide jou goed uitkomt, dan kan je ook inschrijven via het webformulier hieronder.
Als je jouw e-mailadres opgeeft, houden we jou langs die weg op de hoogte van de Tuinlei-activiteiten.

Tot dan!

—   Inschrijvingsformulier werd verwijderd —

Het was weer een geweldig feestje.

Ongemakkenvergoeding

De mensen in de Tuinlei en omstreken die het  vandaag (16/12) meer dan vier uur zonder elektriciteit hebben moeten doen, kunnen normaal gezien een ongemakkenvergoeding aanvragen.
De onderbreking moet wel minstens vier uur geduurd hebben.

Die vergoeding bedraagt 35 euro voor de eerste vier uur en 20 euro per extra vier uur.
Straffer nog: in de winterperiode (en dat is blijkbaar vanaf 1 december!) worden de bedragen verdubbeld. Toch al de moeite, denk ik.

Meer info in de brochure van Eandis. Aanvragen doe je bij voorkeur via het formulier op hun website , maar kan ook telefonisch.
Wel binnen de 30 dagen, dus niet wachten tot volgend jaar. Of toch niet te ver in het volgend jaar.
Wat mij er aan doet denken: Nieuwjaarsfeestje op 13 januari. Niet vergeten! En ja, je mag die 70 euro gebruiken om er ene te geven.

Kelderwater

Besix is vorige woensdag de oude riolering vol met beton komen storten. Sinds die dag zijn er mensen die vooraan in de straat wonen (het laagst gelegen deel van de straat dus) last beginnen krijgen van (veel) water in hun kelders.
Dit komt omdat het grondwater voorheen in deze oude rioleringen liep. Iets wat nu dus niet meer kan. Ook de nieuwe riolering is goed afgesloten en insijpeling van grondwater is ook daar onmogelijk. Dat wil zeggen dat de drainagewerking van de (oude) riolering weg is en de grondwaterspiegel zal verhogen.
Hierdoor ontstaat extra druk op de keldermuren en -vloer en het grondwater kan dus in de kelder sijpelen.
Als je iemand van bouwheer (Pidpa), gemeente of aannemer aanspreekt, zou je wel eens het antwoord kunnen krijgen dat het om een gekend fenomeen gaat.
Dat klopt, maar daar ben je niet zo veel verder mee.
Men zegt dat het fenomeen zich vanzelf zal herstellen na verloop van tijd (maanden?).
Controleer je kelder regelmatig en zet alles van de grond en muur weg. Er is weinig kans dat je de bouwheer, gemeente of aannemer aansprakelijk kan stellen. Mogelijk kan je wel beroep doen op je verzekering (brand of familiale) voor de reeds opgelopen schade. Waterdicht maken van de kelder is steeds voor eigen rekening, helaas.

Verder zat recent de helft van de straat (even nummers) zonder stroom en dit ook ten gevolge van stijgend grondwater. Blijkbaar was er een door graafwerken beschadigde elektriciteitskabel in het water komen te liggen met een grote kortsluiting tot gevolg