Categoriearchief: RUP

Over het Ruimtelijk UitvoeringsPlan en de Tuinlei

Positieve reacties

Tot op heden heb ik alleen nog maar positieve reacties gekregen over de informatieavond die het straatcomité voor de straatbewoners organiseerde. Er werd een -al zeggen we het zelf- schitterende presentatie gegeven waarin een overzicht gegeven werd van het ganse “Tuinlei-dossier”. Het ontstaan van het straatcomité en onze activiteiten kwamen aan bod, maar ook de acties rond het RUP en natuurlijk het ganse verhaal in verband met de heraanleg van onze straat. Je kon er de plannen inkijken zoals ze momenteel gekend zijn en natuurlijk werd er  deskundige uitleg bij gegeven. Voor velen was het een verrassing om te horen dat de aanleg van de “boven-Tuinlei” los blijkt te staan van de heraanleg van de “beneden-Tuinlei”.

Inderdaad, minstens tijdens de werken in de Steenwinkelstraat, maar ongetwijfeld ook lang daarna, zal onze rustige straat omgetoverd worden in een lange, brede doorgangsweg waar het verkeer slechts gehinderd zal worden door … tja … door niks eigenlijk … tenzij er een juist een ongeval gebeurd zou zijn.

Naast het doorspelen van informatie,  was ook onze bedoeling om  meer mensen warm te maken voor ons  ideaal, ideeën te sprokkelen en nieuwe (actie)bronnen aan te boren. En of we hier in geslaagd zijn ! Je hoort er later ongetwijfeld meer over. De informatie stroomde duidelijk in twee richtingen. Waarvoor dank.

We danken ook graag de mensen van het jeugdhuis Sjatoo Schel omdat ze bereidwillig hun infrastructuur ter beschikking wilden stellen, zonder daarom een standpunt in te nemen. We bleven dan ook graag nog even napraten bij een pintje ten voordele van hun werkingskas.

RUP: Op ‘t nipperke (en dankjewel)

Eerder schreven we al dat de wijziging van landbouwgebied naar woonuitbreidingsgebied in de Tuinlei niet werd weerhouden in de plannen die het grootstedelijkgebied Antwerpen afbakenen.

In het (negatief)  advies van Vlaroco werd voornamelijk verwezen naar één van de argumenten die ook het straatcomité en de buurtbewoners naar voren heeft gebracht. Ten gevolge van dit negatief advies werd dit stukje uit het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geknipt.
We wisten natuurlijk wel dat het Vlaroco waarschijnlijk  geen rekening hield met alleen maar  de wensen van een paar mensen uit een straat (alhoewel…). We weten ook allemaal dat succes vele vaders kent….

Maar recent wist een doorgaans goed ingelichte bron ons te melden dat het de laatste dagen en zelfs de avond voor de definitieve beslissing toch nog spannend is geweest. Er blijken onder andere wat telefoontjes Lees verder RUP: Op ‘t nipperke (en dankjewel)

Steun van Groen!

groenkrantlogoHet is natuurlijk niet verwonderlijk dat in verkiezingstijden iets meer aandacht wordt besteed aan wat de (plaatselijke) bevolking aangaat. Zo vergaat het ook onze straat. We zijn natuurlijk blij met deze aandacht.
In de infokrant van Groen! Schelle die deze morgen in onze brievenbus stak, staat een artikeltje over de (verworpen) uitbreiding van de Tuinlei-woonzone. In een tweede artikel laat Groen! weten dat ze achter ons staat en ons steunt in ons protest tegen de ontsluiting van de Tuinlei. Lees verder Steun van Groen!

Uitbreiding woonzone niet goedgekeurd

We vernamen dat de Vlaamse regering een besluit heeft genomen met betrekking tot de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.
De voorgestelde wijziging van landbouwgebied naar woongebied in  de Tuinlei is daarbij niet weerhouden. Het onbebouwd gebied aan de pare huisnummers blijft dus wat het is: landbouwgebied. Goed nieuws dus.
We houden immers van onze straat zoals ze is …
We willen hier toch even benadrukken dat de Vlaamse commisie ruimtelijke ordening (Vlacoro) zijn negatief advies voornamelijk heeft gestoeld op één van de bezwaren die door het straatcomité en de buurtbewoners werden ingediend. Het volledige advies van Vlacoro kan u hier inzien.

Landelijk karakter moet behouden blijven

Ontevreden Tuinlei-bewoners Op 2 december 2008 verscheen een artikel in Het Nieuwsblad over de Tuinlei en de problematiek aangaande het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de geplande heraanleg.

[ Burgemeester Rob Mennes (CD&V) benadrukt dat het louter om een verbetering van het wegdek gaat ]

… met verlegging en (her)aanleg van fietspad en voetpad, aanpassingen van nutsvoorzieningen (lantaarnpalen!), onteigeningen, verbredingen, overbruggingen, doortrekking naar Matenstraat en bijgevolg ontsluiting naar A12 en E19 (de banaan !), enz. enz. Kortom, toch iets meer dan  een laagje asfalt.