Categoriearchief: Vliegas

Positieve reacties

Tot op heden heb ik alleen nog maar positieve reacties gekregen over de informatieavond die het straatcomité voor de straatbewoners organiseerde. Er werd een -al zeggen we het zelf- schitterende presentatie gegeven waarin een overzicht gegeven werd van het ganse “Tuinlei-dossier”. Het ontstaan van het straatcomité en onze activiteiten kwamen aan bod, maar ook de acties rond het RUP en natuurlijk het ganse verhaal in verband met de heraanleg van onze straat. Je kon er de plannen inkijken zoals ze momenteel gekend zijn en natuurlijk werd er  deskundige uitleg bij gegeven. Voor velen was het een verrassing om te horen dat de aanleg van de “boven-Tuinlei” los blijkt te staan van de heraanleg van de “beneden-Tuinlei”.

Inderdaad, minstens tijdens de werken in de Steenwinkelstraat, maar ongetwijfeld ook lang daarna, zal onze rustige straat omgetoverd worden in een lange, brede doorgangsweg waar het verkeer slechts gehinderd zal worden door … tja … door niks eigenlijk … tenzij er een juist een ongeval gebeurd zou zijn.

Naast het doorspelen van informatie,  was ook onze bedoeling om  meer mensen warm te maken voor ons  ideaal, ideeën te sprokkelen en nieuwe (actie)bronnen aan te boren. En of we hier in geslaagd zijn ! Je hoort er later ongetwijfeld meer over. De informatie stroomde duidelijk in twee richtingen. Waarvoor dank.

We danken ook graag de mensen van het jeugdhuis Sjatoo Schel omdat ze bereidwillig hun infrastructuur ter beschikking wilden stellen, zonder daarom een standpunt in te nemen. We bleven dan ook graag nog even napraten bij een pintje ten voordele van hun werkingskas.

Bezwaarschrift afgraven Vliegasput

Het straatcomité Tuinlei heeft een bezwaarschrift gericht aan het gemeentebestuur van Schelle in verband met het afgraven van de put met vliegas.

Het straatcomité maakt hierin zijn bezorgheid bekend voor de omgeving  en de gezondheid van de bewoners en vraagt het gemeentebestuur om bij een eventuele toekenning van de vergunning minstens rekening te houden met een aantal belangrijke voorwaarden.

U kan het integrale bezwaarschrift hier lezen.

milieuvergunning SITA (weghalen vliegas)

Naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag door SITA om de vliegas uit de kleiputten te verwijderen, en na de infovergadering op het gemeentehuis heeft het straatcomité een bezwaarschrift geformuleerd. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar stof- en geluidshinder door het extra vrachtverkeer.

Je  kan hier het bezwaarschrift lezen dat het straatcomité naar het College van Burgemeester en Schepenen heeft gestuurd.
Zie ook de informatiebrief van het straatcomité aan de bewoners van de Tuinlei.

Verwijdering van vliegas

De firma Sita Remediation heeft een milieuvergunning aangevraagd voor het verwijderen en vervoeren van het vliegas uit de putten bovenaan in onze straat.
Vliegas is een restproduct van de elektriciteitscentrale dat nogal gegeerd is in de bouwnijverheid, voornamelijk voor de fabricage van cement of beton. Nochtans is vliegas niet zo onschuldig en het kan nogal wat zware metalen bevatten.
Het straatcomité heeft daarom toch enkele vragen bij het eventuele toekennen van een milieuvergunning:

  • Welke werken zullen er precies plaatsvinden? (Beschrijving)
  • Hoe gaat het vliegas verwijderd worden, onder welke veiligheidsvoorschriften?
  • Hoe gaat het vliegas getransporteerd worden, onder welke veiligheidsvoorschriften?
  • Wanneer zullen de werken aanvangen en voor hoe lang?
  • Welke weg zullen de vrachtwagens nemen?
  • Hoe wordt stofhinder  vermeden?
  • Wat is de samenstelling van het vliegas volgens recente metingen, genomen op verschillende plaatsen?
  • Er is sprake van het wegnemen van de begroeiing, tot waar gaat dit doorlopen?
  • Misschien heeft u zelf ook nog wel een paar vragen die op een antwoord wachten …

De firma Sita remediatons zal op 11 maart een informatievergadering houden op het gemeentehuis van Schelle. Aanvangsuur: 17 uur (later was onmogelijk).

Kom zeker langs of bezorg uw vragen en opmerkingen (liefst nog voor maandag 9 maart) aan iemand van het straatcomité of via ons e-mailadres (straatcomite AT tuinlei PUNT be)

Eventuele bezwaren en opmerkingen tegen de uitreiking van de milieuvergunning kunnen slechts ingediend worden tot uiterlijk 16 maart 2009. De tijd dringt dus.

Update: Het straatcomité heeft een bezwaarschrift gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen.