Rechtzetting

stop_using_my_name_to_justify_bad_decisions(Ons pamflet dat aan alle Schellenaren op 22 maart 2014 werd bedeeld kan jeop deze site downloaden. )

In “Schelle” nummer 145, het informatieblad van de gemeente Schelle, wordt in het voorwoord van burgemeester Mennes heel wat tekst aan de Tuinlei besteed. Hier en daar wordt de waarheid toch wel wat geweld aangedaan. De neutrale berichtgeving die we van een gemeentelijk infoblad mogen verwachten, is soms ver te zoeken. Dat vraagt om een rechtzetting.

In de eerste zin schrijft onze burgemeester dat de ontwerpplannen voor de Steenwinkelstraat unaniem werden goedgekeurd. Beste burgemeester, unaniem goedgekeurd wil zeggen dat iedereen “voor” heeft gestemd. Wij weten dat dit niet het geval was. Maar ach… als het dat maar is.

In de derde paragraaf wordt expliciet verwezen naar de moeilijkheden in Tuinlei. Ze zouden de schuld zijn van het mislopen van 80% subsidie. De erkenningen en bijhorende subsidies worden gegeven door het provinciebestuur van Antwerpen.  Beste burgemeester, U weet dat  de provincie Antwerpen deze beslissing genomen heeft, onafhankelijk en absoluut los van enige actie van het actiecomité Tuinlei. Het fietspad van de Tuinlei niet erkennen als bovenlokaal functioneel fietspad strookt trouwens met de reglementering. Kijk gerust even op de site van de provincie Het actiecomité Tuinlei is vragende partij voor een degelijk, liefst dubbelzijdig, fietspad. Het zou wel erg dom zijn van ons om mogelijke subsidies te gaan blokkeren.

Op pagina 2 wordt opnieuw de Tuinlei besproken. Laten we nog maar eens heel duidelijk zijn. De bewoners van de Tuinlei zijn steeds bereid geweest om de overlast van een omleidingsweg te dragen. En dat zijn we nog. Kijk er deze website maar even op na. We zeggen en schrijven dit al zeer lang. Onder andere in ons pamflet voor de Schellenaren in 2011.Wat we niet wensen is dat onze straat een nieuwe verkeersader wordt. Alle tekenen zijn helaas aanwezig om te geloven dat dit helaas wel het geval zal zijn:

  • We lezen in het informatieblad: “Door de opbraak van de Steenwinkelstraat verliest de gemeente één van haar drie ontsluitingswegen“. Uit de rest van het artikel blijkt dat de Tuinlei zal dienst moeten doen als vervangende ontsluitingsweg. Tja. het zegt genoeg, denk ik.
  • Onze voorstellen en die van de buurgemeenten om een tijdelijke werfweg aan te leggen, worden steeds zonder enig argument van tafel geveegd of genegeerd. Wie wil er dan niet meewerken?
  • Herhaaldelijke uitspraken en goedgekeurde verslagen van vergaderingen met burgemeester en schepenen waarin duidelijk gezegd werd dat de aanleg van de Tuinlei eigenlijk los staat van de heraanleg van de Steenwinkelstraat.
  • Een inrichting als 50 km/u -weg met enkele versmallingen. Net als de nieuwe Steenwinkelstraat, inderdaad.
  • Bevestiging dat de betere bereikbaarheid van “de banaan” via de Tuinlei ongetwijfeld verkeer zal aantrekken.
  • In de bouwaanvragen (zowel diegene die vernietigd werd als de nieuwe), worden heel wat pogingen ondernomen om de aanleg te verantwoorden, maar de heraanleg van de Steenwinkelstraat is daar niet bij. Toch een beetje vreemd, want volgens het voorwoord van onze burgemeester is dat nu net de enige reden.

Ach, we kunnen nog een tijdje doorgaan, maar laten we ons beperken tot het voorwoord in het informatieblad “Schelle”.

We lezen: “Meer dan 15.000 wagens gaan in die periode met centrum  […] moeten doorkruisen” Wel. Ik vraag me af waar die wagens dan nu vandaan komen of naartoe rijden. Is dat dan allemaal bestemmingsverkeer van de Steenwinkelstraat en zijstraten? Want dat zou de enige reden kunnen zijn waarom die nu niet door het centrum rijden.

De aanleg van de Tuinlei heeft geen enkele zin als we daarna, op grondgebied Niel/Aartselaar, niet meer verder kunnen. En dat zal het geval zijn, want ons gemeentebestuur slaagt er maar niet in om met de buurgemeenten samen te werken.  We herinneren ons ook allemaal de strubbelingen met Hemiksem, toen daar noodzakelijke werken aan de gang waren. Hoe zou dat toch komen dat ons gemeentebestuur met àl zijn buurgemeenten in onmin leeft? En dat dit ook zo blijft nadat in die buurgemeenten andere mensen en en andere partijen het voor het zeggen hebben?

De vorige bouwaanvraag werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Niet omwille van een onnozel juridisch “euvel”, zoals onze burgemeester wil laten uitschijnen. Maar omdat regels, wetten, reglementen en gewestplannen ook voor gemeentebesturen tellen. Ik wil er toch ook even op wijzen dat een rechtbank al op ons eerste argument in ons voordeel geoordeeld heeft. Alle volgende argumenten worden dan niet meer besproken. Dat is een gangbare praktijk, maar het wil niet zeggen dat ze onjuist zouden zijn. Waarvan akte.

Ja hoor. In het informatieblad wordt nogmaals beroep gedaan op solidariteit en onderling begrip. Wel, dan zeggen wij nogmaals dat we zeer graag onze solidariteit en begrip willen tonen. Maar wij hebben gekozen om in een rustige straat te wonen. Die zouden we zeer graag terug willen van zodra de werken aan de Steenwinkelstraat voorbij zijn. En zolang men ons daar niet van kan overtuigen, zullen we actie blijven voeren. Eerlijk, proper en a-politiek.

Tot spijt van wie het benijdt.