Uitdrukkelijke garantie?

foto (c) N-VA Schelle

Wat lezen we zo juist op de website van N-VA-Schelle over de Tuinlei?

“…Wij zijn het daarom enkel eens met deze beslissing (de heraanleg van de Tuinlei, red.) indien de Tuinlei weer verkeersluw gemaakt wordt wanneer de Steenwinkelstraat terug vrij is voor alle verkeer. Dit werd ons uitdrukkelijk gegarandeerd.” (einde citaat).

OK. Het is ook altijd ons standpunt geweest. Ja, wij willen best als tijdelijke omleidingsweg fungeren tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat. Nee, wij willen niet dat  onze straat een permanente ontsluitingsweg wordt (en Niel of Aarstelaar wensen dat evenmin). Tot zover is dit dus goed nieuws.

Maar we stellen er ons ook wat vragen bij:
– Welke garanties heeft N-VA precies gekregen? En is dat zwart op wit? Zullen ze door het schepencollega van een volgende legislatuur ook nagekomen worden?

– Wat verstaat men onder verkeersluw? Mogen we afgaan op de tellingen die voor de werken zijn uitgevoerd? Wij hebben er de resultaten alleszins nooit van mogen ontvangen. N-VA wel?

– Hoe gaat men die verkeersluwe situatie garanderen? De straat terug opbreken? Een slagboom plaatsen?

– Waarom is het huidige bestuur dan zo gedreven om zo veel geld te spenderen aan de heraanleg van de Tuinlei? Welke gemeente geeft 1 miljoen euro aan een tijdelijke situatie?

– Waarom gaat men dan niet akkoord met de verschillende voorstellen die duidelijk wel gericht zijn op een tijdelijke oplossing (éénrichting, tijdelijke werfweg, …)? Waarom heeft men aan het straatcomité Tuinlei de uitdrukkelijke (geschreven) bevestiging van een herstel naar verkeersluwe toestand dan altijd geweigerd?

Sorry beste mensen van het N-VA,  ik hoop van niet, maar ik vrees dat jullie met een kluitje in het riet zijn gestuurd. Tot we die uitdrukkelijke, schriftelijke, welomschreven en bindende garantie niet zelf hebben gezien, geloven we er niet in. Hoe dan ook blijven we als bezorgde Schellenaar gekant tegen de uitgave van zoveel belastinggeld voor een tijdelijke omleggingsweg.

Ja of Nee.

Nee, het actiecomité Tuinlei is niet stilgevallen.

Ja, onze actiebereidheid is nog steeds even groot als voorheen (erg groot dus) en we werken op de achtergrond naarstig verder.

Nee, de laatste tijd hebt u van ons niet zo veel gehoord.

Ja, er zijn nog wat krantenartikels welke u misschien gemist hebt. Voorbeeld deze in GVA of die in Het Nieuwsblad.

Nee, ze zijn inderdaad niet meer zo recent, maar wel nog actueel.

Ja, we kunnen je hulp nog gebruiken.  We aanvaarden je steun met onze eeuwige dankbaarheid. Neem gerust even contact op met iemand van de comitéleden of via mail naar [email protected] als je bijvoorbeeld een handje wil toesteken, een affiche voor je raam wil hangen of een actiebord in je (voor)tuin of weide wil plaatsen of als je zelf op een fantastisch idee zit te broeden.

Nee, we kunnen  je er niet voor betalen.

Ja, we bevestigen dat we u geen loze beloften zullen doen of zomaar iets voorspiegelen. Wij niet.