Categoriearchief: Algemeen

Feiten

Onze buren, de gemeentebesturen van Niel en Aartselaar, gaan de gemeente Schelle in gebreke stellen en, indien nodig, een rechtszaak starten. Men is namelijk van oordeel dat Schelle zijn eerdere beloften in verband met de Tuinlei niet nakomt.
Wie de discussie hierover graag wil baseren op feiten, in plaats van emotionele argumenten en demagogie, helpen we graag een handje.

Feit: Schelle heeft, voorafgaand aan de werken, verschillende officiële afspraken gemaakt met buurgemeenten en provinciebestuur over heraanleg van de Tuinlei. Het gaat onder meer over het tijdelijk karakter ervan gedurende de werken in Steenwinkelstraat én over de definitieve situatie nadien. Schelle is akkoord gegaan dat de Tuinlei na de werken in de Steenwinkelstraat terug zou afgesloten worden of maximaal een éénrichtingsstraat zou worden.
Zie: uittreksel gemeenteraad Aartselaar

Feit: Op de gemeenteraad van 26 april 2018 heeft onze burgemeester dit akkoord met de deelgemeenten bevestigd en aangegeven dat Schelle dit ook zou nakomen.
Zie: Burgemeester: De Tuinlei wordt maximaal enkelrichting.

Feit: De mobiliteitsstudie van net na de heraanleg concludeert duidelijk dat net deze heraanleg van de Tuinlei er de oorzaak van is dat de Matenstraat/Pierstraat haar verzadigingspunt dreigt te bereiken.
Zie: Mobiliteitsstudie (2019)

Citaat( p.24): De aanleg van het onverharde deel van de Tuinlei verklaart ook de verhoging van de Steenwinkelstraat ten westen van de Tuinlei. Er is m.a.w. een nieuwe doorgaande route ontstaan tussen ’s Herenbaan – Matenstraat/Pierstraat – Tuinlei – Steenwinkelstraat richting centrum Schelle en omgekeerd. Dit verklaart ook de lichte daling in de Matenstraat (ten westen van decTuinlei), en wellicht ook de daling in de Steenwinkelstraat ten oosten van de Tuinlei. Wel is de druk op het deel Matenstraat/Pierstraat tussen Tuinlei en ’s Herenbaan nog verhoogd. […] Hiermee zit dit wegvak bijna aan zijn verzadiging.

Feit: De studie is uitgevoerd in mei 2019. Uit meer recentere tellingen via een ‘telraam’ blijkt dat die intensiteit zeker niet is afgenomen, maar eerder is gestegen. Hier dienen we wel een nuancering mee te geven. Telraamgegevens kunnen niet één-op-één vergeleken worden met die metingen uit de studie en ze vragen ook wel wat interpretatiekennis. Bovendien is de locatie van de teller niet helemaal representatief (ter hoogte van een verkeersplateau). Een telraam kan enkel registreren als er voldoende daglicht is. Tijdens de donkere wintermaanden liggen de cijfers dus sowieso een stuk lager.
Zie: Telraam Tuinlei,
meer info over wat zo’n Telraam precies is, kan je vinden op: https://www.telraam.net

Feit: Het ‘woord’ en/of handtekening van een burgemeester heeft heel wat belang en krijgt meer waarde toegekend dan die van een simpele of minder simpele burger. Meer zelfs, zijn of haar handtekening bindt ons allemaal. Waar zouden we staan als we hier niet meer op konden vertrouwen? Wat zijn al die akten en ‘voor waar en echtverklaringen’ dan nog waard?

Ja, iedereen kan op een beslissing terugkomen door een nieuwe beslissing te nemen. Maar geen enkele beslissing blijft zonder gevolgen.
In dit geval mogen we ons de vraag stellen of het ooit écht de bedoeling was om de genomen overeenkomst na te leven. Bewijze daarvan de wijze waarop de Tuinlei is ingericht (niet echt tijdelijk, toch?), uitspraken tijdens verkiezingsshows, enz.
Ik ben geen jurist, maar het ondertekenen van een overeenkomst zonder de intentie deze na te leven, lijkt mij , als het niet strafbaar is, toch minstens een laakbaar feit, een burgemeester onwaardig.

Wind (bis)

Ecopower zou graag twee windturbines plaatsen in de Tuinlei.

Waar precies?

Dat kan je via deze link op Google Maps terugvinden.
De verschillende gekleurde cirkels hebben een straal van  150 (rood), 300 (blauw), 500 (geel) en 750 (groen) meter rond elke turbine. Je kan elke afstand aan of uit zetten door in de linkerkant het betreffende hokje aan of uit te vinken.

Op 19 juni 2018 wordt er om 19u30 een infoavond georganiseerd in de hall van het gemeentehuis, Fabiolalaan 55

Op de website van Ecopower kan je nu al wat meer info terugvinden over type,  verwachte productie, hoogte, enz.

Ongemakkenvergoeding

De mensen in de Tuinlei en omstreken die het  vandaag (16/12) meer dan vier uur zonder elektriciteit hebben moeten doen, kunnen normaal gezien een ongemakkenvergoeding aanvragen.
De onderbreking moet wel minstens vier uur geduurd hebben.

Die vergoeding bedraagt 35 euro voor de eerste vier uur en 20 euro per extra vier uur.
Straffer nog: in de winterperiode (en dat is blijkbaar vanaf 1 december!) worden de bedragen verdubbeld. Toch al de moeite, denk ik.

Meer info in de brochure van Eandis. Aanvragen doe je bij voorkeur via het formulier op hun website , maar kan ook telefonisch.
Wel binnen de 30 dagen, dus niet wachten tot volgend jaar. Of toch niet te ver in het volgend jaar.
Wat mij er aan doet denken: Nieuwjaarsfeestje op 13 januari. Niet vergeten! En ja, je mag die 70 euro gebruiken om er ene te geven.

Klinker

Een mede-Tuinleibewoner schreef ons het volgende:

“Via een overdachte bron vernamen wij dat de werken in onze straat vertraagd worden door een leveringsprobleem. De firma die de blokjes (klinkers) zou leveren is door zijn voorraad heen. Wij wisten niet dat men bij wegenwerken ook al werkt met het systeem van” just in time “. Waarschijnlijk zullen er nog plaatsen zijn waar er blokjes gelegd moeten worden… dan is het een kwestie van wie mag de blokjes eerst krijgen! Spijtig dat na de vele gunstige commentaren die in onze straat opgevangen werden, nu plots toch gereclameerd wordt op de ongemakken.
Laat ons hopen dat de blokjesleverancier een tandje bijsteekt.” [einde citaat]

Het lijkt er dus op dat we rekening moeten houden met nog wat extra vertraging en de straat dus nog wat langer afgesloten blijft. Waarom moest de “boven-Tuinlei” nu ook weer zo dringend aangelegd worden? Had dat iets te maken met vermijden van verkeershinder tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat? Nee, toch?

Overbodig

De Steenwinkelstraat is nu een maand afgesloten.
Van echt grote verkeersproblemen hebben we nog niets gemerkt, zeker niet van of naar Niel. Ja, we moeten misschien een beetje rondrijden en in sommige straten is het wat drukker dan vroeger. Voor de mensen in de Steenwinkelstraat zelf en de zijstraten is het centrum bereiken niet altijd evident, maar een verkeersinfarct kunnen we het niet noemen, toch? Alleszins niets gemerkt dat een beetje vroeger (of later) vertrekken niet kan oplossen.

De Tuinlei is nog altijd afgesloten. Meteen het beste bewijs dat de aanleg van de Tuinlei niet nodig is voor de werken aan de Steenwinkelstraat. En dat was toch hét belangrijkste argument om er aan te beginnen of heb ik dat verkeerd begrepen?
Zelfs een _tijdelijke_ aanleg van de Tuinlei was dus niet nodig geweest.

Voor de vraagstukliefhebbers onder jullie. Is het jullie al opgevallen dat, gerekend in aantal werkdagen, deze formule van toepassing is: 3000m Steenwinkelstraat = 2 x 300m Tuinlei ? Of anders gezegd: de tien keer langere Steenwinkelstraat kan in het dubbele van de tijd van de Tuinleiwerken al afgewerkt worden.
Hoe zou dat komen? Was de aanleg van de Tuinlei dan toch niet dringend genoeg om ook daar meer middelen en mensen in te zetten? Een inspanning waar we, voor wat betreft de Steenwinkelstraat, trouwens erg blij om zijn.

Officieel

De gemeente Schelle heeft zo net een brief op zijn website geplaatst gericht aan alle Schellenaren en handelend over de werken in de Steenwinkelstraat.

“De communicatie vanuit de gemeente over de sociale media ivm de werken zal verlopen over Twitter en Facebook en via de website van de gemeente Schelle.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor berichten die langs andere kanalen verspreid worden.

De volledige brief kan je, bij wijze van archief, ook hier lezen.

Update: Uiteindelijk heeft een bewoner van de Steenwinkelstraat gedaan waar ons gemeentebestuur niet schijnt in te lukken: een informatieplatform opgericht over de werken. Schepen Rottiers juicht het initiatief toe. Zelf houden ze het bij de publicatie van een brief op hun website. Inderdaad hoogtijd dat er een communicatief diensthoofd communicatie komt. 😉

Informatie

Maandag 16/01 starten de werken aan de Steenwinkelstraat. Vanaf 30/01/2017 zal deze straat aan twee kanten afgesloten worden. Ze zal dan niet meer gebruikt kunnen worden als ontsluitingsweg.
De Tuinlei is pas klaar in maart. Wil dat zeggen dat de Tuinlei dan toch niet nodig was als omleidingweg?

Printscreen Facebookpagina Gemeente Schelle

We weten het niet. Want informatie en communicatie is nu eenmaal geen prioriteit voor ons gemeentebestuur. Ik vind alleszins niets, nada,nihil terug over deze werken op schelle.be.
Op de facebookpagina al evenmin. Of toch: iemand vraagt hoe het nu eigenlijk zit. Hij heeft blijkbaar wel iets gevonden. Maar ik vrees dat dit ondertussen achterhaalde informatie over vorige werken betrof. Even goed. “Je kan best eens mailen naar de bevoegde dienst,”  is het antwoord. Is het dan de bedoeling dat we allemaal individueel onze vragen beginnen te e-mailen? Want dat er een pak vragen zullen zijn, dat laat zich raden.

Een lid van het schepencollege van Niel laat ons weten dat ze al wel geruchten hebben gehoord, maar officieel eigenlijk nog van niets weten. Hmmm, is Niel dan geen betrokken partij?

Iemand trouwens een idee of de busreizigers verwittigd zijn? Immers bus 183 (Niel – Aartselaar – Groenplaats) zal minstens een jaar lang niet meer door Schelle rijden en vermoedelijk ook niet meer van en naar Niel. Of ik daar zeker van ben? Neen. Ik kan er nergens iets van terugvinden. Ook niet op de site van De Lijn. Ik moet me beroepen op de woorden van onze burgemeester.

Tijdens de recente informatievergadering voor de bewoners van de werfzone kwamen wel meer vragen naar boven. Zoals hoe het nu moet met mensen die verpleegkundige zorg moeten krijgen. Of waarom de mensen van de bloemenwijk niet waren uitgenodigd? En worden de andere Schellenaren ook op enige wijze geïnformeerd? Blijkbaar niet dus. Als je wil aantonen dat je dorp zichzelf vastrijdt als plots de belangrijkste straat wordt afgesloten, dan is er volgens mij geen betere manier te vinden.

Ik vraag me af of de hulpdiensten op één of andere manier op de hoogte worden gehouden. Oeps, toch niet vergeten zeker?

Oh, ja. Er wordt aan de bewoners rond de werfzone nog een kleine receptie aangeboden door het gemeentebestuur om “positief en begripvol tegen de werken aan te kijken”.  Tja.
Ik denk trouwens dat ik de beide bolletjes zal aankruisen 😉

 

 

Gemist

party-ballonnenHeb jij het ook gemist? Dit jaar was er geen nieuwjaarsreceptie van de Tuinlei.
Niet dat we jullie geen fijn, gezond en gelukkig jaar zouden toewensen. Integendeel.
Het is ook geen kwestie van kwade wil of sabotage. Enthousiasme was er meer dan genoeg. Akkoorden over locatie en catering waren reeds afgesloten.Uitnodigingen waren zo goed als klaar. Enkel de datum nog.

Maar precies die datum bleek een groot struikelpunt. Het bleek dat we tussen alle andere nieuwjaarsverplichtingen in, geen enkel moment konden vinden waarop voldoende organisatoren aanwezig konden zijn. En een feestje zonder organisatie, dat heeft niet zoveel kans op slagen.
Het heeft natuurlijk ook wel wat te maken met het beperkt aantal vrijwilligers die bereid zijn om de handen uit te mouwen te steken.  Het is ook zeer begrijpelijk dat sommigen onder hen de fakkel na al die jaren eens een keertje zouden willen doorgeven, ook voor het zomerfeest of met de jaarmarkt.

En dus doen we nu een oproep naar jou. Heb je zin om af en toe eens iets mee te organiseren in en voor onze straat? Heb je een fantastisch idee maar zoek je mensen om het mee uit te werken? Zou je gewoon je gedacht eens willen zeggen?

Laat iets van je horen!

Dat kan het best met een e-mailtje naar het straatcomité  maar ook via het contactformulier op deze site, onze facebookpagina  of loop gewoon eens langs bij een van de leden.

Warm

logo warmste weekLeni is één van die toffe buurmeisjes die de Tuinlei rijk is. Maar Leni is niet zo maar een buurmeisje. Op vijftienjarige leeftijd kreeg ze te horen dat de reden waarom ze zich dikwijls zo slecht voelde en alles zo moeizaam ging, te wijten was aan een aandoening van het centrale zenuwstelsel: multiple sclerose  (MS). Een harde dobber om te verwerken.

Leni bleef niet bij de pakken neerzitten. Samen met haar zus, Manon, bedacht ze een actie voor de Music for Life. Ze doopten hun actie zeer toepasselijk “MS for life”. Ook dit jaar verkopen Leni en Manon polsbandjes ten voordele van de MS-liga.

Voor de luttele som van 5 euro per bandje steun je meteen Leni, Music for Life en de MS-Liga. Iets wat we in de warmste week alleen maar warm kunnen aanbevelen.

Je kan je polsbandje(s) via de website http://www.msforlife.be/ bestellen. Niet uitstellen: bestellen. Nu doen.

 

 

Belofte

boordstenenIk stootte vandaag op een oud artikel in de Gazet van Antwerpen : “Meutekeslei wacht verharde strook”. (25/01/2008). De “Meutekeslei” , voor wie het niet zou weten, is de oude, volkse naam voor onze Tuinlei en is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van “Maetenhoekstraat”. Wat op zijn buurt dan weer de vroegere benaming was van de buurtweg die gedeeltelijk hetzelfde traject volgde.

Maar dat terzijde. In het bewuste artikel , staan toch enkele markante passages die in het licht van de recente gebeurtenissen toch niet onbelangrijk blijken.  Ik lees met u mee:

De bewoners stelden daarom voor een strook van de weg te verharden.”  Inderdaad, we zijn steeds vragende partij geweest en gebleven voor een degelijk fietspad .

“Daarom laten we links van de Meutekeslei richting Niel een strook verharden.”
Als dit een idee moet geven over wat ons gemeentebestuur verstaat onder ‘verharden’, dan begin ik toch te twijfelen waarover wij ons nu druk maken.

“Die wordt afgelijnd met boordstenen”
Yep. Die boordstenen zijn er gekomen. Ze liggen er nog, Over hoe en waar, zwijgen we even.

“… en op enkele plaatsen komen paaltjes zodat er geen auto’s kunnen oprijden”.
Ik weet niet hoe jij dit interpreteert, maar ik zie hier toch duidelijk de bedoeling om de Meutekeslei zoveel mogelijk te vrijwaren van auto’s. Blijkbaar zijn de plannen gewijzigd.

“Daarnaast worden in de Tuinlei zelf in het najaar de trottoirs opnieuw aangelegd”, besluit schepen Geert Rottiers.
Hmm… het zal zeker onze schuld weer zijn dat daar tot op heden niet veel van te zien is?

Om alle misverstanden te vermijden, willen we nog even wat herhalen.

  • We zijn altijd voorstander geweest voor een degelijk voet- en fietspad over de ganse lengte van de Tuinlei en dat blijft zo.
  • Het straatcomité Tuinlei is politiek onafhankelijk en neutraal en wenst dat ook te blijven.
  • We zijn altijd bereid geweest om de overlast te dragen die hoort bij een tijdelijke omleidingsweg ten gevolge van de werken aan de Steenwinkelstraat. En die bereidheid blijft.
  • We zijn er van overtuigd dat er nog steeds alternatieve oplossingen te bedenken zijn:  Een werfweg, eenrichtingsverkeer, tijdelijke alternatieve trajecten (Hulstei?) … het zijn maar enkele suggesties.  Maar het wordt nu wel dringend.