Beroep

We hebben er ernstig over gepraat en alles wel overwogen. Uiteindelijk vonden we allemaal dat we nu niet konden opgeven. De vergunning om de Tuinlei her aan te leggen is verleend, Naar ons aanvoelen helemaal niet terecht en alles behalve degelijk gemotiveerd. Noch de oorspronkelijk motivatie, noch de motivatie van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar lijken ons voldoende onderbouwd. Ook Aartselaar en Niel vonden voldoende gronden om een advocaat in te schakelen en beroep aan te tekenen. Lees hierover ook het artikel in het gemeentelijk infoblad van Aartselaar.
De actiegroep Tuinlei was unaniem over de te volgen stappen en schakelde ook een advocaat in. Het beroepschrift is ondertussen ingediend. We houden je op de hoogte.

ATV-3

ATV had reeds eerder een item gewijd aan de Tuinlei : http://www.atv.be/item/heibel-om-tuinlei
Het voorbije weekend (10/10/11) werden we ook vernoemd in het kader van de verkiezingen 2012:  http://www.atv.be/item/gemeentetour-schelle-0

En toen dacht men bij Fluctus (lees: gemeentebestuur Schelle): Hmm, misschien hebben we toch liever niet dat het straatcomité van de Tuinlei ook een standje op de jaarmarkt heeft.
Maar ja, we hebben ze al de toelating gegeven.
Weet je wat? We geven ze  een plaatsje dat zo ver mogelijk buiten het normale parcours valt en toch op zo’n manier dat ze nog op de jaarmarkt staan.

Maar dat hadden ze nu net niet moeten doen. Zelfs ATV achtte dit feit belangrijk genoeg om het in hun nieuws te brengen. Bekijk het hier: http://www.atv.be/item/bewoners-tuinlei-weer-boos-op-gemeente

Voor alle duidelijkheid: Het jaarmarktstandje was een idee van het straatcomité, de groep mensen die ook onze straatfeesten organiseren. Het was en is nooit de bedoeling geweest om op de jaarmarkt actie te voeren, zelfs geen pamflet uit te delen. Het straatcomité EN de actiegroep Tuinlei vinden dat een jaarmarkt er is om samen te feesten, niet om protestacties te gaan voeren of  om mensen met hoge discussies te proberen te overtuigen van hun gelijk. Misschien dacht ons gemeentebestuur dat we andere bedoelingen hadden, maar dat misverstand had snel de wereld uitgeholpen kunnen zijn met een telefoontje of een mailtje. Ook wij vinden praten nog altijd belangrijk. Maar als je steeds tegen dovemansoren moet praten, en zelfs een compromis onmogelijk blijkt, dan begrijp ik dat je op een gegeven moment praten niet meer bovenaan op je agenda zet.

Maar zaterdag gaan we dus feesten. Ongeacht je idee of overtuiging wat er met de Tuinlei moet gebeuren: ga op de jaarmarkt gerust even op zoek naar de gele oldtimer caravan. Kom langs voor een hapje of een drankje. Maak er een leuke dag van en spaar de hoogoplopende discussies en meningsverschillen voor een geschikter moment.

Het straatcomité verwelkomt je graag!

ATV

snelheid beperktBouwvergunning toegekend – we hebben uw (financiële) steun nodig

De bouwvergunning voor de heraanleg van onze straat is toegekend. We blijven er bij dat dit een slechte beslissing is en ook Niel en Aartselaar zijn deze mening toegedaan. In die mate zelfs dat zij het nodig achten om beroep aan te tekenen bij “de bevoegde instanties” (zoals dat dan heet).

Ook de actiegroep Tuinlei blijft niet bij de pakken zitten en zal de nodige stappen ondernemen. Maar koken kost geld. De gemeente Schelle kan het geld van zijn belastingbetaler gebruiken om dure juristen in te schakelen. Helaas kunnen wij dat niet. We hebben uw steun nu meer dan ooit nodig. Wie ons op een of andere manier wil steunen, financieel, maar ook met raad of daad: aarzel niet ons te contacteren. Doe het nu!

Onze straat op ATV

En als uitsmijter nog een Schelse kronkel: Niel en Aartselaar zouden potverdorie blij moeten zijn met de heraanleg van onze straat. Terwijl alle mobiliteitsexperten het er over eens zijn dat meer beton ook meer verkeer betekent, denkt onze burgervader daar anders over. Kijk even mee op ATV en tracht de argumenten te volgen ( http://www.atv.be/item/heibel-om-tuinlei ).
Maak ook even van de gelegenheid gebruik om de huizen te tellen in het her aan te leggen stuk van deze “woonstraat” en hoor ondertussen hoe contra  wordt omgezet in pro.
Niel: “Schelle zal zijn verkeer ontsluiten richting Niel, A12 en E19 en dat wordt hier dan veel te druk”
Schelle: “Het zal Niel ontlasten en we moeten nog bezien of er wel verkeer van daar (Niel) naar deze omgeving (Schelle) verplaatst zal worden.”

Of anders gefraseerd:
“er zal vooral verkeer van Niel naar Schelle rijden via de Tuinlei.” Oeps. Wij hadden eventjes begrepen dat het een woonstraat was en er amper verkeer te verwachten was.
“we weten eigenlijk niet of er verkeer van Niel naar Schelle zal rijden en hoeveel dat zal zijn.” Oeps. We dachten eventjes dat het probleem vooral andersom zat en dat er ook een grondige studie aan voorafgegaan was. Trouwens, als het toch maar om een paar auto’s gaat: waarom is het dan überhaupt nodig?

Foto: De snelheid is àl beperkt in één van de belangrijkste verkeersaders van onze gemeente (!)