Goed?

Ik las net in De Schellenaar (dat is het informatieblad van de partij van de groep rond de burgemeester) dat het zo goed gaat met onze Schelse gemeentefinanciën. Een goed rapport dus. Een welgemeende proficiat is op zijn plaats.  Het zal ook morgen nog goed gaan, schrijven ze.  Doe zo verder! Bij een rapport horen ook wat cijfers en die staan ook in De Schellenaar. Alleen maar positief nieuws.
Er staat helaas niet in wat de geplande heraanleg van  de Tuinlei moet kosten. Da’s spijtig.
Maar geen nood. Wij zijn voor u even aan het rekenen geslagen en komen uit op een som van bijna één miljoen euro. Zonder rekening te houden met heraanleg van het eerste stuk (kant Steenwinkelstraat). Door het toenemende verkeer zal ook dat stuk heraangelegd moeten worden en dan moeten we dit bedrag waarschijnlijk verdubbelen.
Eén miljoen, dat is : één schepen + de BTW op riolering + de AGB-besparing + de subsidies van hogerhand waarop geen exact cijfer te plakken valt + de besparing door lagere intresten. Of met andere woorden: alle opgesomde besparingen er in één keer door gejaagd. Het overschot van de gemeenterekening 2011 kunnen we dan misschien gebruiken voor de aanleg van de het eerste stuk Tuinlei. Of zouden we dan onze euro’s twee keer gebruiken in plaats van ze twee keer om te draaien?
Als je ‘t mij vraagt is het in ieder geval een erg dure omleidingsweg. Ik hoop dat het morgen inderdaad nog steeds goed zal gaan met onze gemeentefinanciën.

[Hoe wij aan bovengenoemd bedrag komen kan je lezen in onze reactie op het NV-A-voorstel vanaf p.12, maar neem gerust even de tijd om ook de rest van het document eens door te nemen]

Reactie

entertoets = commenttoetsToegegeven. Het heeft misschien wat langer geduurd dan we eigenlijk wilden. We hebben het dossier van NV-A Schelle en Niel dan ook grondig en vooral ernstig bestudeerd. We willen hier vooral benadrukken dat we zowel het initiatief zelf als het uitgangspunt (“samenwerken in plaats van tegenwerken”) erg kunnen waarderen.
Je kan onze reactie downloaden op deze Tuinlei-webpagina: http://www.tuinlei.be/wp-content/uploads/2012/06/Reactie-NV-A-dossier.pdf. We hebben getracht om zo veel mogelijk dezelfde opbouw te gebruiken als het oorspronkelijke dossier van NV-A (te vinden op de site van NV-A Schelle).
Het is misschien een nogal lijvig antwoord geworden dat af en toe wat droog is om te lezen. Daarvoor willen we ons verontschuldigen. Het thema leent zich nu eenmaal niet tot grappige zinswendingen of spannende plots. Probeer je er toch even door te worstelen, misschien kan je  nadien ons standpunt (nog) beter begrijpen.