Opnieuw

aanplakkingDe gemeente Schelle heeft, via Igean dienstverlening, opnieuw een bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van het gedeelte van de Tuinlei vanaf de Oude Bosstraat tot in Niel. Er is nagenoeg niets gewijzigd ten opzichte van de vergunning die de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vernietigd. Zo kunnen we nog lang bezig blijven.

De actiegroep Tuinlei zal ook nu weer bezwaar indienen en hoopt van u hetzelfde. Je kan dit doen tot en met 4 maart 2014. Dat is niet zo lang niet meer. Stel het niet uit, aub. Je kan zelf bezwaar indienen of je kan ons bezwaarschrift hier downloaden, invullen en aan ons of aan de gemeente bezorgen.

We willen er nogmaals op wijzen dat we helemaal geen problemen hebben met een tijdelijke oplossing zodat de Tuinlei kan gebruikt worden als omleidingsweg tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat. We hebben wel een probleem met de huidige plannen, want zij maken van onze straat een nieuwe, permanente ontsluitingsweg naar en van Niel en Aartselaar en verder naar “de banaan”, A12, expressweg N171 en E19.

Hoe ga je best te werk als je bezwaar wil aantekenen?

Ofwel maak je een individueel bezwaarschrift op:

1. Schrijf  al je bezwaren op een blad papier

2. Stuur het ten laatste op 4 maart 2014 aangetekend  naar: Gemeentebestuur Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Je kan uw bezwaarschrift ook zelf gaan afgeven, ten laatste op 04/03/14 op het gemeentehuis. Je zal dan een afgiftebewijs krijgen. Let wel op de openingsuren.!

Ofwel onderteken je het gemeenschappelijk bezwaarschrift van de actiegroep.

1. Je kan het bezwaarschrift van het actiecomité hier downloaden.

2. Druk het af, vul de laatste bladzijde in en bezorg  de ganse bundel voor 04/03/14 aan het gemeentebestuur.

Je mag het geheel of het handtekeningenblad ook bezorgen aan iemand van de actiegroep. Doe dit wel tijdig zodat wij het ook tijdig aan het gemeentebestuur kunnen bezorgen.