Stort

Het openbaar onderzoek over de opvulling van de kleiput naast het Berreheibos (Bego-put) loopt nog  tot en met 26/10/2021.

Waar vind je meer informatie over de aanvraag?
Het ganse dossier kan je terugvinden op https://omgevingsloket.be, waar je ook digitaal bezwaar kan indienen.
Natuurlijk kan bezwaar ook op papier op het gemeentehuis.
Let op: het invullen van de (internet)enquête die door de woonwijk ”t Geleeg’ en ALR wordt georganiseerd kan ondersteunend werken, maar heeft niet dezelfde waarde als een officieel bezwaarschrift.
We hebben gemerkt dat het omgevingsloket niet echt smartphone-vriendelijk is, dus best met PC, laptop of tablet werken.

Op het omgevingsloket klik je eerst op de tekst onder openbare onderzoeken, vervolgens op “Kijk online een aanvraagdossier in” en dan kan je de zoekfunctie gebruiken. Zoek naar VEKABO om het juiste dossier te vinden.
Als het goed zit, brengt deze link je meteen naar de juiste plaats.

We herinneren er ook even aan dat dezelfde firma eerder dit jaar een vergunning heeft aangevraagd voor het vullen van deze put met “niet gevaarlijk, niet reinigbaar afval”. Schelle heeft toen, nadat bleek dat de ruime bevolking dit niet zag zitten, negatief advies gegeven en in de media uitdrukkelijk verkondigd: “Gevaarlijk of niet gevaarlijk, we willen geen stortplaatsen meer in onze gemeente.”
Het lijkt er op dat Schelle, ondanks deze uitspraak, ditmaal wel positief advies zal uitbrengen.  Het is allicht onnodig om ook even te herinneren aan het naastgelegen ‘stort Van den Bossche’ welk oorspronkelijk enkel voor huishoudelijk afval vergund was, maar waar wel giftige gronden uit Lekkerkerk (NL) werden gestort.

Hoe en waar bezwaar indienen?
Het straatcomité Tuinlei organiseert geen gezamenlijk bezwaarschrift, maar wil jou wel de nodige informatie bezorgen om bezwaar in te dienen als je dat zou wensen.

De Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek heeft wel een bezwaarschrift opgesteld dat je, vrijblijvend, hier kan vinden en dat je eventueel ook kan gebruiken om jouw bezwaar in te dienen. Je kan het bezwaarschrift verzenden naar of afgeven op het gemeentehuis. 
Maar het kan ook digitaal vanuit je zetel:
Op de detailpagina van het dossier vind je een knop terug om bezwaar in te dienen (inloggen met bijvoorbeeld eID of Itsme).
Je kan daar zelf je bezwaartekst achterlaten, maar je kan ook een document uploaden, bijvoorbeeld het bijgevoegde document nadat je jouw gegevens er op hebt ingevuld.