Lef

‘t Is zover. De bewuste gele aanplakbrieven met de vermelding van de bouwaanvraag hangen uit. Voor de Tuinleibewoners het moment om hun bezwaar (nog maar) eens te uiten.
Ook de pers kwam een kijkje nemen. Behalve een artikel in “De Zondagskrant”, zagen we ook een groot artikel verschijnen in de regio-pagina’s van de Gazet van Antwerpen en in Het Nieuwsblad.

Er komen nog al wat reacties op ons protest, zowel positief als negatief. Ik merk vooral dat de negatieve reacties nogal spelen op het schuldgevoel, het algemeen belang en het zogenaamd tijdelijk karakter.
Welnu:

  • Het gaat helemaal niet om een tijdelijke oplossing. Het zou trouwens nogal een dure oplossing zijn. De Tuinlei moet volgens de gemeente Schelle een permanente ontsluitingsweg worden naar Niel/Boom (en “de banaan”).
  • Het gaat evenmin om een omleidingsweg voor de Steenwinkelstraat. Dat, zo heeft het schepencollege meerdere malen bevestigd, is gewoon mooi meegenomen.
  • Bovendien is het algemeen belang helemaal niet gediend met de heraanleg van de Tuinlei. Ze zal gewoon meer verkeer aantrekken, ook in het centrum van Schelle (hierover zijn onderzoeksrapporten!). Ze zal gevaarlijke situaties creëren zowel aan de noordkant (aansluiting Steenwinkelstraat), als aan de zuidkant (aansluiting Matenstraat). Er zijn geen structurele files in Schelle en er zijn er voorlopig ook geen te verwachten, … enz.
  • We kunnen nog wel even doorgaan (kom er gerust eens een boompje over opzetten), maar het lijkt dat al onze argumenten in dovemansoren vallen. Hoe meer argumenten we aanhalen, hoe heviger het gemeentebestuur de aanleg wil doordrijven, zo lijkt het wel.

De journalisten willen objectief blijven en vragen dikwijls ook een reactie van de burgemeester. In het Nieuwsblad lezen we zo dat men met onze verzuchtingen rekening heeft gehouden. Zoals eerder al gesteld: het gaat helemaal niet om de plannen, het gaat om het idee (en dat zien we nog altijd niet zitten).

In Gazet van Antwerpen (maar ook in Het Nieuwsblad) lezen we vooral dat “in het intergemeentelijk mobiliteitsplan de bestemming van de Tuinlei al jaren is vastgelegd als lokale ontsluitingsweg. We voeren gewoon uit wat statuut zegt.”

Het integrale intergemeentelijk mobiliteitsplan 2000 kan je hier vinden (opgelet:: bijna 4MB groot)
Mijn vraag: op welke bladzijde wordt de Tuinlei beschreven als lokale ontsluitingsweg?

Het nieuwe intergemeentelijk mobiliteitsplan (2010) kan je vinden op de website van de gemeente Boom. Misschien interessant om ook daar eens te zoeken? Kan ik je meteen vertellen dat een degelijk fietspad in de Tuinlei ook voor ons meer dan welkom is!