Tijdelijk

Verkeer gestremdWe schreven eerder al over de doorbraak in de saga rond de heraanleg van onze straat. De gemeente Aartselaar heeft zijn akkoord al geofficialiseerd. Een  uittreksel van de notulen kan je hier nalezen als je dat wenst.  Ook NV-A Schelle is voor het voorstel te vinden, zo blijkt uit het artikel op hun website.

Het voorstel is erg gelijkend op wat het straatcomité Tuinlei al jaren  voorstelt: een tijdelijke weg die de hinder tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat moet helpen verminderen. We blijven wel bij ons standpunt dat dit een uitzonderlijke situatie betreft.
De argumenten en bezwaren die we eerder opperden en waar eerst de Raad voor Vergunningsbetwistingen en later ook de Bestendige Deputatie van Antwerpen ons in volgden, blijven onverminderd gelden. Het akkoord met het aanleggen van een tijdelijke weg mag nooit een argument worden om er een blijvende situatie van te maken.

Ondertussen zijn de aanplakbrieven in het straatbeeld verschenen voor de werken aan Steenwinkelstraat, Hulstlei,  Albrecht Rodenbachplaats en Tuinlei.  Volgens onze, anonieme maar doorgaans betrouwbare bronnen is het plan dat de werken eind 2015 effectief zouden starten. Niet iedereen is even blij met de voorgestelde nieuwe situatie, maar we vinden het vooral belangrijk dat we, ook na de werken, in een rustige en aangename straat kunnen blijven wonen. Laten we daar voor gaan.