Steun van Groen!

groenkrantlogoHet is natuurlijk niet verwonderlijk dat in verkiezingstijden iets meer aandacht wordt besteed aan wat de (plaatselijke) bevolking aangaat. Zo vergaat het ook onze straat. We zijn natuurlijk blij met deze aandacht.
In de infokrant van Groen! Schelle die deze morgen in onze brievenbus stak, staat een artikeltje over de (verworpen) uitbreiding van de Tuinlei-woonzone. In een tweede artikel laat Groen! weten dat ze achter ons staat en ons steunt in ons protest tegen de ontsluiting van de Tuinlei. Lees verder Steun van Groen!

Tuinlei is ‘hot news’ op site van Groen Schelle

webgroenschelleOnze Tuinlei en de problematiek rond de heraanleg blijkt een veel gelezen rubriek te zijn  op de website van Groen Schelle.
We willen wel even kwijt dat het Straatcomité politiek onafhankelijk is en dat ook wenst te blijven. Anderzijds kunnen we het natuurlijk niet nalaten om  hier te berichten over publicaties die over onze straat handelen.
Groen Schelle heeft er blijkbaar een eigen categorie voor over: alle Tuinlei-berichten op hun site.

Gemeentebestuur bekent kleur

Eind april verzond het straatcomité een brief met vragen naar het gemeentestuur van Schelle. Met deze vragen wilde het straatcomité duidelijk het standpunt van het gemeentebestuur vernemen.

Drie weken later ontvingen wij een antwoord op al onze vragen van het gemeentestuur. Hieruit blijkt dat het gemeentestuur de heraanleg en het doortrekken van de Tuinlei wil uitvoeren, liefst nog voor de werkzaamheden van de Steenwinkelstraat. Het benedengedeelte

(langs de woonzone) zou mogelijks een 30 km. karakter krijgen. Dialoog met de bewoners blijft mogelijk.

Intussen is het straatcomité met een perscampagne gestart. Een persbericht en bijbehorende documenten werden verstuurd naar plaatselijke en regionale  perskanalen. Eerdaags zal een eerste artikel verschijnen in het Laatste nieuws.

Andere acties volgen. Dit zal in de  volgende dagen zichtbaar worden in de straat.

Uitbreiding woonzone niet goedgekeurd

We vernamen dat de Vlaamse regering een besluit heeft genomen met betrekking tot de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.
De voorgestelde wijziging van landbouwgebied naar woongebied in  de Tuinlei is daarbij niet weerhouden. Het onbebouwd gebied aan de pare huisnummers blijft dus wat het is: landbouwgebied. Goed nieuws dus.
We houden immers van onze straat zoals ze is …
We willen hier toch even benadrukken dat de Vlaamse commisie ruimtelijke ordening (Vlacoro) zijn negatief advies voornamelijk heeft gestoeld op één van de bezwaren die door het straatcomité en de buurtbewoners werden ingediend. Het volledige advies van Vlacoro kan u hier inzien.