Buurtweg

In haar puBuurtwegen_2_en_30blicatie nr. 4 van september 2014 schrijft NV-A Schelle op pagina twee over de Moorstraet, Maetenhoekstraat en de buurtwegen nummers 2 en 30. Wist jij ze liggen?
Wij ook niet toen einde mei de bouwaanvraag  om deze buurtwegen te verleggen en te verbreden werd aangeplakt. Net als NV-A Schelle zijn we op onderzoek gegaan en hadden we al snel een sterk vermoeden dat er meer achter zat dan een simpele regularisering van enkele fout opgestelde of achterhaalde plannen.
Het straatcomité Tuinlei heeft niet geaarzeld en onmiddellijk bezwaar ingediend, net zoals Aartselaar en Niel trouwens. De termijn was kort (15 dagen) en de periode ongelukkig, maar ons dossier was eens te meer onderbouwd. Dat durven we echt wel zeggen. Dat ons gemeentebestuur onze bezwaren zou trachten te weerleggen was natuurlijk geen verrassing.

Ik lees in het artikel van de NV-A dat hun fractie zich over dit onderwerp telkens heeft onthouden. Daar zijn we blij om. Echt wel. Al hadden we een tegenstem net iets liever gezien, ondanks hetzelfde eindresultaat.

Voor of tegen, blij of ontgoocheld, we willen jullie allemaal nu al een fijne jaarmarkt toewensen en hopen dat je ook aan de Tuinleistand even halt houdt en er eentje komt klinken.

Tot dan!

 

 

Onveilig

Een lezer van deze blog wijst ons er in een reactie op dat de Schelse Schepen Van  de Vreken de nieuwe fietstunnels van “de banaan” te gevaarlijk vindt. (GVA 23/08/2014).
Onderaan het artikel lezen we de onze schepen het alternatief langs de ‘s Herenbaan nog gevaarlijker  inschat. Maar mag ik er ons geacht schepencollege op wijzen dat dit net het parcours is dat ze met de aanleg van de Tuinlei nog een stukje extra gevaarlijker maken? De Schelse schoolgaande jeugd zal immers op weg van en naar die ‘s Herenbaan geconfronteerd worden met een druk, onoverzichtelijk en amper te nemen kruispunt ter hoogte van de Matenstraat.