Stil

Ja, ik weet het. Het is al enige tijd stil aan deze kant van het internet. Maar dat wil niet zeggen dat onze motivatie en actiebereidheid gedaald zou zijn. Je hebt wel gelijk. Het is hoogtijd voor een kleine update.
Wel. Voorlopig wachten wij -en vermoedelijk het gemeentebestuur samen met ons- op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij moeten zich eerst uitspreken over onze aanvraag tot schorsing van de vergunning (tot heraanleg van de Tuinlei). Het idee van zo’n schorsing is dat er geen onherstelbare schade kan aangericht worden in afwachting van een definitieve  uitspraak. Maar ook zo’n “voorlopige” uitspraak kan even op zich laten wachten. Belgische toestanden.We wachten af.

Ondertussen zijn de werken aan “de banaan” aangevat. ( http://www.wegenenverkeer.be/debanaan ). Op de infovergadering in Niel was veel volk, maar over Schelle werd met geen woord gerept. Toch zijn zowat alle Schellenaren  belanghebbende.  Als alles loopt zoals gepland vallen de werken aan de banaan immers voor een groot stuk gelijk met die aan de Steenwinkelstraat. Tenzij deze laatste ondertussen op de lange baan geschoven zouden zijn (pun not intended), maar dat betwijfel ik.
Ik laat de lezer liever  zelf een oordeel vellen over de mate van coördinatie en samenspraak tussen de verschillende bouwheren, maar ik denk er het mijne van.

Tijdens de banaanwerken is er een omleiding voorzien via ‘s Herenbaan en Pierstraat (met het kruispunt aan dancing “Escape” als een van de mogelijke knelpunten).  De Nielenaars die de file willen ontwijken zullen dus niet voor de Steenwinkelstraat kunnen kiezen als mogelijk alternatief. Straffer nog, ze zullen er ons, Schellenaren, bovenop krijgen. Ongeacht of de Tuinlei nu wordt heraangelegd of niet. Maar het zal nogmaals aantonen dat de Tuinlei als ontsluitingsweg gebruiken, geen goed idee is.