Geweigerd

versnipperdWe hebben vernomen dat de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen de gemeenteraadsbesluiten betreffende de heraanleg van de Tuinlei vernietigd of alleszins niet goedgekeurd heeft.

Het besluit van de gemeente Schelle om  een bouwvergunning te verlenen voor het bovenste gedeelte van de Tuinlei (zandweg) werd volledig geweigerd. De regularisering en verbreding van de buurtwegen nr. 2 “Moorstraet” en nr. 30 “Maetenhoekstraet” werd geweigerd voor het gedeelte dat momenteel niet geasfalteerd is.

Is het vreemd dat, ondanks heel wat politieke druk van uit ons gemeentebestuur , het provinciebestuur toch onze mening deelt, net zoals onze buurgemeenten Niel en Aartselaar dat doen?

Wordt het nu niet hoogtijd om op zoek te gaan naar een alternatieve route voor tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat? Het actiecomité blijft nog steeds bereid om mee te denken over een tijdelijke oplossing.

Waarvan akte.