Categoriearchief: foto’s

Omgekeerd

In het infoblad van Schelle van januari/februari 2011 schreef onze burgemeester dat het «spijtig zou zijn mocht één straat de rest van de gemeente gijzelen». We vinden het belangrijk dat alle Schellenaren de kans krijgen op een correcte kijk op de zaken. Omdat wij helaas niet kunnen beschikken over een spreekbuis  zoals het gemeentelijk informatieblad, moesten we dit doen door middel van een pamflet in elke brievenbus van Schelle. Het zal de bewuste Schellenaar niet verbazen dat de reacties overwegend positief waren.

Meer zelfs… iemand suggereerde dat het toch «niet fair is dat één straat moet opkomen voor een blijvend leefbare situatie die vele bewoners aanbelangt». De sympathisant laat ook weten dat ze mee actie wil voeren. Waarvoor onze dank. Alle steun is meer dan  welkom.

Toch even terugkomen op die ene zin. Hij werpt immers terecht een gans ander daglicht op de zaak. Het is uiteraard niet zo dat de bewoners van de Tuinlei de ganse gemeente wil gijzelen. Wel nee. Het is net omgekeerd. Onze straat komt op voor het belang van alle Schellenaren, hun kinderen en hun (achter)kleinkinderen. Doordat ook de gemeentebesturen van Niel en Aartselaar bezwaar aantekenden, weten we dat we op de goede weg zitten en ook in het belang van onze buurgemeenten actie voeren.

Als je wil meehelpen om enkele belangrijke Schelse dorpszichten te bewaren, laten dan gerust van je horen. Het kan via  moderne communicatiemiddelen als email,  reacties op www.tuinlei.be of op facebook , maar ook mondeling of per brief aan al wie het wil horen of lezen. Of kom even langs voor een wandeling of een fietstocht door onze straat. Breng je fototoestel mee en maak een foto van alweer een  dorpszicht dat binnenkort dreigt te verdwijnen. Een mooie herinnering om later samen met je (klein)kinderen over weg te dromen.

Alle sporten welkom

Awel, zie nu: dat is de straat waar wij fier op zijn. Een straat waar alle sportievelingen welkom zijn. In alle seizoenen. Een straat waar je niet onmiddellijk uit je sokken gereden wordt als je de rijbaan op stapt. Of moet ik zeggen: “Van je stokken geblazen.”

Als het weer het toelaat -en het weer liet het toe-  kan er in de Tuinlei zelfs aan langlaufen gedaan worden. Nu nog wel.

foto’s op facebook

Uitbreiding woonzone niet goedgekeurd

We vernamen dat de Vlaamse regering een besluit heeft genomen met betrekking tot de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen.
De voorgestelde wijziging van landbouwgebied naar woongebied in  de Tuinlei is daarbij niet weerhouden. Het onbebouwd gebied aan de pare huisnummers blijft dus wat het is: landbouwgebied. Goed nieuws dus.
We houden immers van onze straat zoals ze is …
We willen hier toch even benadrukken dat de Vlaamse commisie ruimtelijke ordening (Vlacoro) zijn negatief advies voornamelijk heeft gestoeld op één van de bezwaren die door het straatcomité en de buurtbewoners werden ingediend. Het volledige advies van Vlacoro kan u hier inzien.