Categoriearchief: Wegenwerken

Feiten

Onze buren, de gemeentebesturen van Niel en Aartselaar, gaan de gemeente Schelle in gebreke stellen en, indien nodig, een rechtszaak starten. Men is namelijk van oordeel dat Schelle zijn eerdere beloften in verband met de Tuinlei niet nakomt.
Wie de discussie hierover graag wil baseren op feiten, in plaats van emotionele argumenten en demagogie, helpen we graag een handje.

Feit: Schelle heeft, voorafgaand aan de werken, verschillende officiële afspraken gemaakt met buurgemeenten en provinciebestuur over heraanleg van de Tuinlei. Het gaat onder meer over het tijdelijk karakter ervan gedurende de werken in Steenwinkelstraat én over de definitieve situatie nadien. Schelle is akkoord gegaan dat de Tuinlei na de werken in de Steenwinkelstraat terug zou afgesloten worden of maximaal een éénrichtingsstraat zou worden.
Zie: uittreksel gemeenteraad Aartselaar

Feit: Op de gemeenteraad van 26 april 2018 heeft onze burgemeester dit akkoord met de deelgemeenten bevestigd en aangegeven dat Schelle dit ook zou nakomen.
Zie: Burgemeester: De Tuinlei wordt maximaal enkelrichting.

Feit: De mobiliteitsstudie van net na de heraanleg concludeert duidelijk dat net deze heraanleg van de Tuinlei er de oorzaak van is dat de Matenstraat/Pierstraat haar verzadigingspunt dreigt te bereiken.
Zie: Mobiliteitsstudie (2019)

Citaat( p.24): De aanleg van het onverharde deel van de Tuinlei verklaart ook de verhoging van de Steenwinkelstraat ten westen van de Tuinlei. Er is m.a.w. een nieuwe doorgaande route ontstaan tussen ’s Herenbaan – Matenstraat/Pierstraat – Tuinlei – Steenwinkelstraat richting centrum Schelle en omgekeerd. Dit verklaart ook de lichte daling in de Matenstraat (ten westen van decTuinlei), en wellicht ook de daling in de Steenwinkelstraat ten oosten van de Tuinlei. Wel is de druk op het deel Matenstraat/Pierstraat tussen Tuinlei en ’s Herenbaan nog verhoogd. […] Hiermee zit dit wegvak bijna aan zijn verzadiging.

Feit: De studie is uitgevoerd in mei 2019. Uit meer recentere tellingen via een ‘telraam’ blijkt dat die intensiteit zeker niet is afgenomen, maar eerder is gestegen. Hier dienen we wel een nuancering mee te geven. Telraamgegevens kunnen niet één-op-één vergeleken worden met die metingen uit de studie en ze vragen ook wel wat interpretatiekennis. Bovendien is de locatie van de teller niet helemaal representatief (ter hoogte van een verkeersplateau). Een telraam kan enkel registreren als er voldoende daglicht is. Tijdens de donkere wintermaanden liggen de cijfers dus sowieso een stuk lager.
Zie: Telraam Tuinlei,
meer info over wat zo’n Telraam precies is, kan je vinden op: https://www.telraam.net

Feit: Het ‘woord’ en/of handtekening van een burgemeester heeft heel wat belang en krijgt meer waarde toegekend dan die van een simpele of minder simpele burger. Meer zelfs, zijn of haar handtekening bindt ons allemaal. Waar zouden we staan als we hier niet meer op konden vertrouwen? Wat zijn al die akten en ‘voor waar en echtverklaringen’ dan nog waard?

Ja, iedereen kan op een beslissing terugkomen door een nieuwe beslissing te nemen. Maar geen enkele beslissing blijft zonder gevolgen.
In dit geval mogen we ons de vraag stellen of het ooit écht de bedoeling was om de genomen overeenkomst na te leven. Bewijze daarvan de wijze waarop de Tuinlei is ingericht (niet echt tijdelijk, toch?), uitspraken tijdens verkiezingsshows, enz.
Ik ben geen jurist, maar het ondertekenen van een overeenkomst zonder de intentie deze na te leven, lijkt mij , als het niet strafbaar is, toch minstens een laakbaar feit, een burgemeester onwaardig.

Eénrichtingsverkeer

Het stond in de krant en dan zal het wel waar zijn, zeker? Op de gemeenteraad van Schelle van 26/04/2018 werd het akkoord van 2015 tussen de gemeenten Schelle, Niel en Aartselaar in verband met de toekomst van de Tuinlei bevestigd.
Wie deze overeenkomst eens in detail wil bekijken, kan de versie die destijds in Aartselaar op het college werd goedgekeurd hier terugvinden. Je kan er onder andere uit leren dat  het éénrichtingsverkeer van Niel naar Schelle zal verlopen. Er wordt niet in besproken over welke afstand dit zal zijn en op welke wijze er toezicht op zal uitgeoefend worden.
Er staat ook in dat het gedeelte tussen de site Ceulemans en de huizen nrs 141 en 102 slechts een tijdelijke weg zal zijn, zo geconcipieerd dat hij slechts gedurende de tijd van de werken kan gebruikt worden. Hmm, … dit lijkt me het moment om een bedenkelijk gezicht te trekken.

Niet dat we per sé nog een domper op de feestvreugde willen zetten, maar onze, meestal goed ingelichte bron wist ons te vertellen dat op dezelfde gemeenteraad ook deze woorden zijn gevallen ivm deze overeenkomst: “… de afspraken zullen nagekomen worden, maar… partners kunnen toch nog van idee veranderen. ”
Tja, zo blijven we bezig natuurlijk. De Tuinlei werd er ook bestempeld als een dure baan. Hadden we daar als actiecomité niet herhaaldelijk en ruim vooraf op gewezen? Bijvoorbeeld hier zo, aan de vooravond van de verkiezingen. Die van 2012 welteverstaan.

 

 

 

Oeps, vergeten.

Of er iets schort aan de communicatie? Ik dacht het niet, hé. Moeten de mannen die de afvoer van de huizen ontdubbelen en aansluiten op de riolering ook weten dat de werken in de Tuinlei al volop bezig zijn en normaal voor het bouwverlof helemaal klaar zullen zijn? Waar is dat voor nodig?

Alleszins tot bij de afkoppelingsdeskundige van Evolta is de informatie nog niet geraakt, zo blijkt uit een recente e-mail die bij ons kwam aangewaaid (zie afbeelding).

Pssst, Paashaas, in 2017 valt Pasen op 16 april. Ah, dat wist je al? OK. Sorry. Voor de rest gaat alles goed, toch?