Rechtzetting

stop_using_my_name_to_justify_bad_decisions(Ons pamflet dat aan alle Schellenaren op 22 maart 2014 werd bedeeld kan jeop deze site downloaden. )

In “Schelle” nummer 145, het informatieblad van de gemeente Schelle, wordt in het voorwoord van burgemeester Mennes heel wat tekst aan de Tuinlei besteed. Hier en daar wordt de waarheid toch wel wat geweld aangedaan. De neutrale berichtgeving die we van een gemeentelijk infoblad mogen verwachten, is soms ver te zoeken. Dat vraagt om een rechtzetting.

In de eerste zin schrijft onze burgemeester dat de ontwerpplannen voor de Steenwinkelstraat unaniem werden goedgekeurd. Beste burgemeester, unaniem goedgekeurd wil zeggen dat iedereen “voor” heeft gestemd. Wij weten dat dit niet het geval was. Maar ach… als het dat maar is.

In de derde paragraaf wordt expliciet verwezen naar de moeilijkheden in Tuinlei. Ze zouden de schuld zijn van het mislopen van 80% subsidie. De erkenningen en bijhorende subsidies worden gegeven door het provinciebestuur van Antwerpen.  Beste burgemeester, U weet dat  de provincie Antwerpen deze beslissing genomen heeft, onafhankelijk en absoluut los van enige actie van het actiecomité Tuinlei. Het fietspad van de Tuinlei niet erkennen als bovenlokaal functioneel fietspad strookt trouwens met de reglementering. Kijk gerust even op de site van de provincie Het actiecomité Tuinlei is vragende partij voor een degelijk, liefst dubbelzijdig, fietspad. Het zou wel erg dom zijn van ons om mogelijke subsidies te gaan blokkeren.

Op pagina 2 wordt opnieuw de Tuinlei besproken. Laten we nog maar eens heel duidelijk zijn. De bewoners van de Tuinlei zijn steeds bereid geweest om de overlast van een omleidingsweg te dragen. En dat zijn we nog. Kijk er deze website maar even op na. We zeggen en schrijven dit al zeer lang. Onder andere in ons pamflet voor de Schellenaren in 2011.Wat we niet wensen is dat onze straat een nieuwe verkeersader wordt. Alle tekenen zijn helaas aanwezig om te geloven dat dit helaas wel het geval zal zijn:

 • We lezen in het informatieblad: “Door de opbraak van de Steenwinkelstraat verliest de gemeente één van haar drie ontsluitingswegen“. Uit de rest van het artikel blijkt dat de Tuinlei zal dienst moeten doen als vervangende ontsluitingsweg. Tja. het zegt genoeg, denk ik.
 • Onze voorstellen en die van de buurgemeenten om een tijdelijke werfweg aan te leggen, worden steeds zonder enig argument van tafel geveegd of genegeerd. Wie wil er dan niet meewerken?
 • Herhaaldelijke uitspraken en goedgekeurde verslagen van vergaderingen met burgemeester en schepenen waarin duidelijk gezegd werd dat de aanleg van de Tuinlei eigenlijk los staat van de heraanleg van de Steenwinkelstraat.
 • Een inrichting als 50 km/u -weg met enkele versmallingen. Net als de nieuwe Steenwinkelstraat, inderdaad.
 • Bevestiging dat de betere bereikbaarheid van “de banaan” via de Tuinlei ongetwijfeld verkeer zal aantrekken.
 • In de bouwaanvragen (zowel diegene die vernietigd werd als de nieuwe), worden heel wat pogingen ondernomen om de aanleg te verantwoorden, maar de heraanleg van de Steenwinkelstraat is daar niet bij. Toch een beetje vreemd, want volgens het voorwoord van onze burgemeester is dat nu net de enige reden.

Ach, we kunnen nog een tijdje doorgaan, maar laten we ons beperken tot het voorwoord in het informatieblad “Schelle”.

We lezen: “Meer dan 15.000 wagens gaan in die periode met centrum  […] moeten doorkruisen” Wel. Ik vraag me af waar die wagens dan nu vandaan komen of naartoe rijden. Is dat dan allemaal bestemmingsverkeer van de Steenwinkelstraat en zijstraten? Want dat zou de enige reden kunnen zijn waarom die nu niet door het centrum rijden.

De aanleg van de Tuinlei heeft geen enkele zin als we daarna, op grondgebied Niel/Aartselaar, niet meer verder kunnen. En dat zal het geval zijn, want ons gemeentebestuur slaagt er maar niet in om met de buurgemeenten samen te werken.  We herinneren ons ook allemaal de strubbelingen met Hemiksem, toen daar noodzakelijke werken aan de gang waren. Hoe zou dat toch komen dat ons gemeentebestuur met àl zijn buurgemeenten in onmin leeft? En dat dit ook zo blijft nadat in die buurgemeenten andere mensen en en andere partijen het voor het zeggen hebben?

De vorige bouwaanvraag werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Niet omwille van een onnozel juridisch “euvel”, zoals onze burgemeester wil laten uitschijnen. Maar omdat regels, wetten, reglementen en gewestplannen ook voor gemeentebesturen tellen. Ik wil er toch ook even op wijzen dat een rechtbank al op ons eerste argument in ons voordeel geoordeeld heeft. Alle volgende argumenten worden dan niet meer besproken. Dat is een gangbare praktijk, maar het wil niet zeggen dat ze onjuist zouden zijn. Waarvan akte.

Ja hoor. In het informatieblad wordt nogmaals beroep gedaan op solidariteit en onderling begrip. Wel, dan zeggen wij nogmaals dat we zeer graag onze solidariteit en begrip willen tonen. Maar wij hebben gekozen om in een rustige straat te wonen. Die zouden we zeer graag terug willen van zodra de werken aan de Steenwinkelstraat voorbij zijn. En zolang men ons daar niet van kan overtuigen, zullen we actie blijven voeren. Eerlijk, proper en a-politiek.

Tot spijt van wie het benijdt.

9 gedachten over “Rechtzetting”

 1. Onze burgemeester heeft gelijk ! Het is heel moeilijk om te staven dat er tussen het berijdbare deel van de Tuinlei en de asfaltweg op grondgebied Niel een “bovenlokaal functioneel fietspad” bestaat. De jarenlang verwaarloosde zandstrook van 35 cm breed, vol putten, overgroeid met gras, vol met afgevallen takken, opgevuld met puin, afgeboord met betonblokken die verborgen ligggen onder onkruid is zelfs niet als fietspad te bestempelen. Laat staat “bovenlokaal” en “functioneel”. Dat heeft hij allemaal te danken aan… ZICHZELF. Indien hij ook maar enige bekommernis zou hebben voor fietsers, bv de schoolgaande jeugd die dagelijks naar Boom fietst, dan zou hij jaren geleden reeds een verhard fietspad hebben kunnen aanleggen. Hij heeft dit niet gedaan, zelfs nooit over gesproken (maar ja, dat was geen verkiezingsbelofte, zeker, dus overbodig). In die tijd heeft men in de buurgemeentes NIET stilgezeten. Vanaf Niel kan men al jaren in alle comfort langs het spoor naar Boom fietsen. Zuig daar maar eens een puntje aan, “beste burgervader” LOL. In plaats van uw inwoners met de vinger te wijzen, steek de hand gerust in eigen boezem. DAT is gepast. Als je tien jaar geleden met bescheiden kosten een fietspad had aangelegd langs het onberijdbare deel van de Tuinlei, dan was er op dit moment daadwerkelijk een BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSPAD. Dan hoefde je niks te bewijzen. De feiten zouden het gewoon bevestigen. De Tuinlei zou de facto een bovenlokaal functioneel fietspad ZIJN. En je zou zonder problemen je geliefde subsidies binnenrijven. Want da’s blijkbaar de enige taal die je kent : money, money, money.
  Conclusie : eigen schuld, dikke bult. Hou dus op met Calimero spelen en in je propagandabladen altijd anderen de schuld te geven. Je bent ongeloofwaardiger dan Putin (maar de gelijkenis is treffend).

 2. De laatste uitlatingen van burgemeester Mennes in het informatieblad van de gemeente Schelle en in het CD&V-blad lijken op een zeer doelbewuste haatcampagne tegen de inwoners van de Tuinlei. Deze functie heeft eerder tot doel te trachten de inwoners van de gemeente in vrede en vriendschap te laten samenleven…
  Alle Schellenaren alsook de buurgemeenten Niel en Aartselaar zijn gediend met een oplossing waar elke partij mee kan leven. De bewoners van de Tuinlei en de buurgemeenten willen uiteraard helpen om mogelijke verkeersellende te verhelpen ware het niet dat de burgemeester geen millimeter afwijkt van zijn eigen plannen en elk compromis en mogelijke oplossing in de weg staat. De aanleg van een fietspad in de Tuinlei moest trouwens al tientallen jaren eerder gepland en uitgevoerd worden. Zo duur en moeilijk was dit niet. Beleidsfout? Zijn er binnen CD&V echt geen mensen die de egotripperij en personencultus kunnen of willen doorbreken om tot een opbouwende relatie met de Tuinleibewoners en buurgemeenten te komen?
  Het actiecomité is steeds bereid geweest om tot een constructieve oplossing te komen en uiteraard lasten te dragen ten gevolge van de geplande werken in de Steenwinkelstraat. De haatcampagne is dus erg laag en tekent de stijl van de initiatiefnemer(s). We doen daar liefst niet aan mee en kijken in ieders belang uit naar een positieve wending.

 3. Wel spijtig dat een handvol ‘Schellenaars’ met ca 120 Facebook vrienden (hoeveel inwoners telt Schelle?) alle andere inwoners gijzelen.
  Het lijkt eerde op een persoonlijke vete van geen waarna.

  Probeer ook het andere verhaal te horen eer je samen met een handvol Tuinleienaars, wat me trouwens een betere naam lijkt, gaat weg dromen van een privé straat.

  De heraanleg en ontsluiting komt er toch. Zeker ..

 4. Beste leden van het actie comité,

  Vandaag het onnodig propaganda foldertje van het Tuinlei actie comité in de bus. Iets wat we mochten verwachten maar sowieso te betreuren.

  Natuurlijk werd er gehamerd op de bereidwilligheid van de Tuinlei inwoners om de overlast te dragen maar vreemd genoeg blijkt geen enkele oplossing voor het actie comité een goede oplossing en surplus worden er geen echte alternatieve voorgelegd. Dat is niet enkel te betreuren maar ook triest en getuigde van weinig respect naar andere inwoners van Schelle. Een spijtige zaak.

  Nu, het enige uitvoerbare traject is de ontsluiting/heraanleg van de Tuinlei. Of hoe willen jullie dan de last ECHT dragen vraag ik me af? Daar lees ik helaas niets over in jullie eindeloze verdedigingen. Dus, verklaar ‘ steeds bereid geweest om de overlast van een omleidingsweg te dragen’. Een omleidingsweg (Tuinlei) kan enkel door een heraanleg. Dat is toch duidelijk?
  Maar ergens begrijp ik het wel. Natuurlijk is het geen pretje om van vrijwel autoloze straat naar een drukke straat te evolueren maar een andere oplossing is er (tot nu) niet.

  Een Schellenaar die het niet eens is met het actie comité – dat mag ook gezegd worden.

  Mvg,
  Peter

 5. Peter, leer lezen en durf zelf eens na te denken in plaats van fabeltjes te geloven en die vurig te verdedigen.

  Een tijdelijke verbinding onder de vorm van een tijdelijke werfweg, dat is ons alternatief waar ook Niel mee kon leven. Meermaals door hen aangeboden maar nog vaker ogenblikkelijk afgewezen door onze burgemeester (uw held), zonder enige vorm van overleg zoals we dat gewend zijn. Dat hoort blijkbaar zo.
  We gaan nu een volwaardige baan aanleggen waarvan hij gaat garanderen dat die in de toekomst niet te veel gebruikt zal gaan worden. Over Kafkaiaanse verhaaltjes gesproken…

  Een burgemeester die zijn eigen inwoners beschuldigd wanneer zijn eigen geklungel is mislukt, dat is pas te betreuren.
  Wat nog meer te betreuren is, is dat hij gewoon verder klungelt in plaats van eindelijk eens een oplossing uit te werken met zijn regio (buurgemeenten).
  We zien nu paniekvoetbal en hoe laag is het om je inwoners te beschuldigen in een poging om je eigen gezicht te redden?

  En negeer gerust dat Niel en Aartselaar er ook tegen zijn (en blijven) zodat het mislukken van Rob’s verborgen agenda alleen aan ons ligt, we zijn dat gewend. Een stuk van de straat ligt op hun grondgebied, ook al wordt daar in Schelle in alle talen over gezwegen.
  Hun visie over hun wegennet negeren en vijandig proberen te overrulen, hoe arrogant of verstandig is dat?

 6. Mooi, een actie comité met een handvolle achterban en een Facebook (*) met amper 125 vrienden waarvan 70% niet eens Schellenaars (familie en vrienden van Bob?) is een troosteloze poging om de gemeente dwars te liggen. Iemand hier sprak van een gijzeling .. wat nog niet zo gek verwoord is me dunkt.

  Als ik gesprekken hierover volg bij de Schelse schoolpoorten hoor ik veel onbegrip voor de(enkele) Tuinlei bewoners. Arrogantie lijkt me hier geen overbodige term vrees ik.

  Nog thans, ik heb me de moeite en vrijheid genomen om alles op deze website grondig te lezen, inclusief de vele dt en andere beschamende schrijf fouten – foei!, kan ik me niet van de gedachte ontdoen dat het enkel gaat om geen auto
  door hun straat te tolereren.

  Een werfweg zou een oplossing zijn? Nu, de huidige staat van de Tuinlei mag best al jaren een werfweg genoemd worden. Gezien het aantal auto’s die hiervan zullen gebruik maken bij de Steenwinkelstraat werken, moet er een degelijke langdurige oplossing komen zodat gedurende 2-3 jaar er vlot kan doorgereden worden. Dit kan enkel door een degelijk beasfaltering (lees: her aanleg). Dus Bob, jouw alternatief slaat nog kant nog wal.

  Bob (en 4 andere), zet uw trots en koppigheid opzij en verveel ons niet met jullie zinloos betoog. Door jullie persoonlijke actie heeft dit de gemeente al veel geld gekost en ook daar betaal ik en alle andere Schellenaars voor. Alvast bedankt hiervoor ‘Actie Comité Tuinlei’.

  Ter info: je mag zeker niet alle mensen, die tegen jullie actie comité zijn, over dezelfde kam scheren en ze ‘Burgemeester vriendjes’ noemen. Dat is niet enkel kortzichtig maar beschamend. Ikzelf ben trouwens ook geen grote fan van onze burgemeester maar in dit dossier staat hij imo sterker dan ooit en zijn de bedoelingen zeer plausibel.

  (*) Wist je dat een recent SurverMonkey (een gerenomeerd bedrijf) onderzoek uitwees i.v.m. Facebook en opinie pagina’s? Ik bespaar je enig zoekwerk, je moet het aantal ‘vrienden’ die echt mee stappen in het pleidooi delen door het dubbel aantal betrokken om een juist beeld te scheppen. In dit geval 125/(5*2)=12,5/8000 inwoners. Dat is 0.15% – stof om bij stil te staan. Daar heb je zelf geen zetel voor in het bestuur van de plaatselijke biljart club Eddy Merckx, laat staan in de gemeente Schelle.

  Kim

 7. Je hebt gelijk Kim, ik ga soms nogal door maar ik doe dat op eigen houtje en niet in naam van het actiecomité of andere bewoners van de Tuinlei.
  Mijn excuses dat ik zo hard van taal ben maar ik kan niet tegen leugens en bedrog. Ik hoop van jou hetzelfde.
  Ook de Steenwinkelstraat is een zelf verzonnen noodzaak waarvoor wij straks allen 3 jaar in file gaan staan maar dat ‘moet’ nu eenmaal lezen we overal. Van wie dan wel vraag ik me dan steeds weer af en daarin ben ik de enige.
  Verder, het is nochtans en ‘raakt kant noch wal’.
  Ik ga nu verder mijn mond houden hier.

 8. Iemand die mensen wijst op hun vele schrijffouten, maar in dezelfde paragraaf zelf de bal enkele keren misslaat. Oh ironie…

 9. De commissie die de bouwvergunning GEWEIGERD heeft, is blijkbaar toch niet over dt-fouten gestruikeld 🙂
  Bij bovenstaande reacties zijn schrijffouten trouwens niet eens het grote probleem.
  Begrijpend lezen is dat voor sommige mensen blijkbaar wel…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.