Alle berichten van Lieven

milieuvergunning SITA (weghalen vliegas)

Naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag door SITA om de vliegas uit de kleiputten te verwijderen, en na de infovergadering op het gemeentehuis heeft het straatcomité een bezwaarschrift geformuleerd. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar stof- en geluidshinder door het extra vrachtverkeer.

Je  kan hier het bezwaarschrift lezen dat het straatcomité naar het College van Burgemeester en Schepenen heeft gestuurd.
Zie ook de informatiebrief van het straatcomité aan de bewoners van de Tuinlei.

Verwijdering van vliegas

De firma Sita Remediation heeft een milieuvergunning aangevraagd voor het verwijderen en vervoeren van het vliegas uit de putten bovenaan in onze straat.
Vliegas is een restproduct van de elektriciteitscentrale dat nogal gegeerd is in de bouwnijverheid, voornamelijk voor de fabricage van cement of beton. Nochtans is vliegas niet zo onschuldig en het kan nogal wat zware metalen bevatten.
Het straatcomité heeft daarom toch enkele vragen bij het eventuele toekennen van een milieuvergunning:

  • Welke werken zullen er precies plaatsvinden? (Beschrijving)
  • Hoe gaat het vliegas verwijderd worden, onder welke veiligheidsvoorschriften?
  • Hoe gaat het vliegas getransporteerd worden, onder welke veiligheidsvoorschriften?
  • Wanneer zullen de werken aanvangen en voor hoe lang?
  • Welke weg zullen de vrachtwagens nemen?
  • Hoe wordt stofhinder  vermeden?
  • Wat is de samenstelling van het vliegas volgens recente metingen, genomen op verschillende plaatsen?
  • Er is sprake van het wegnemen van de begroeiing, tot waar gaat dit doorlopen?
  • Misschien heeft u zelf ook nog wel een paar vragen die op een antwoord wachten …

De firma Sita remediatons zal op 11 maart een informatievergadering houden op het gemeentehuis van Schelle. Aanvangsuur: 17 uur (later was onmogelijk).

Kom zeker langs of bezorg uw vragen en opmerkingen (liefst nog voor maandag 9 maart) aan iemand van het straatcomité of via ons e-mailadres (straatcomite AT tuinlei PUNT be)

Eventuele bezwaren en opmerkingen tegen de uitreiking van de milieuvergunning kunnen slechts ingediend worden tot uiterlijk 16 maart 2009. De tijd dringt dus.

Update: Het straatcomité heeft een bezwaarschrift gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Gelukkig Nieuwjaar!

We hopen voor u allen dat het beste van alle voorgaande jaren nog niet zal kunnen tippen aan het slechtste dat u in het komende jaar te wachten staat.
Op wereldvlak wensen we vooral vrede en vriendschap  voor iedereen. Misschien begint die wereld wel in onze achtertuin of voor onze deur. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze straat ook in 2009 een straat blijft of wordt waar het fijn is om wonen voor iedereen.
Bovenal hopen we op een goede gezondheid voor u  en voor al wie u dierbaar is.
Maak er in ieder geval een fijn 2009 van!

Landelijk karakter moet behouden blijven

Ontevreden Tuinlei-bewoners Op 2 december 2008 verscheen een artikel in Het Nieuwsblad over de Tuinlei en de problematiek aangaande het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de geplande heraanleg.

[ Burgemeester Rob Mennes (CD&V) benadrukt dat het louter om een verbetering van het wegdek gaat ]

… met verlegging en (her)aanleg van fietspad en voetpad, aanpassingen van nutsvoorzieningen (lantaarnpalen!), onteigeningen, verbredingen, overbruggingen, doortrekking naar Matenstraat en bijgevolg ontsluiting naar A12 en E19 (de banaan !), enz. enz. Kortom, toch iets meer dan  een laagje asfalt.