Categoriearchief: Heraanleg

Alles over de heraanleg van de Tuinlei

Nieuwe acties

In Gazet Van Antwerpen stond op 28 mei 2009 opnieuw een artikel over de Tuinlei: “Buurt Tuinlei verscherpt acties rond heraanleg”. Wie sindsdien door de Tuinlei is gepasseerd heeft zeker hier en daar de nieuwe posters al aan de ramen zien hangen. Blijf je ogen open houden, want we stoppen natuurlijk niet op met een eenvoudige posteractie. Achter de schermen worden alweer nieuwe ideeën uitgewerkt.
Tot  slot nog even vermelden dat je alle artikels die in deze blog worden aangehaald, ook op deze site kan lezen (zie bij Info –> In de Pers)

Steun van Groen!

groenkrantlogoHet is natuurlijk niet verwonderlijk dat in verkiezingstijden iets meer aandacht wordt besteed aan wat de (plaatselijke) bevolking aangaat. Zo vergaat het ook onze straat. We zijn natuurlijk blij met deze aandacht.
In de infokrant van Groen! Schelle die deze morgen in onze brievenbus stak, staat een artikeltje over de (verworpen) uitbreiding van de Tuinlei-woonzone. In een tweede artikel laat Groen! weten dat ze achter ons staat en ons steunt in ons protest tegen de ontsluiting van de Tuinlei. Lees verder Steun van Groen!

Tuinlei is ‘hot news’ op site van Groen Schelle

webgroenschelleOnze Tuinlei en de problematiek rond de heraanleg blijkt een veel gelezen rubriek te zijn  op de website van Groen Schelle.
We willen wel even kwijt dat het Straatcomité politiek onafhankelijk is en dat ook wenst te blijven. Anderzijds kunnen we het natuurlijk niet nalaten om  hier te berichten over publicaties die over onze straat handelen.
Groen Schelle heeft er blijkbaar een eigen categorie voor over: alle Tuinlei-berichten op hun site.

Gemeentebestuur bekent kleur

Eind april verzond het straatcomité een brief met vragen naar het gemeentestuur van Schelle. Met deze vragen wilde het straatcomité duidelijk het standpunt van het gemeentebestuur vernemen.

Drie weken later ontvingen wij een antwoord op al onze vragen van het gemeentestuur. Hieruit blijkt dat het gemeentestuur de heraanleg en het doortrekken van de Tuinlei wil uitvoeren, liefst nog voor de werkzaamheden van de Steenwinkelstraat. Het benedengedeelte

(langs de woonzone) zou mogelijks een 30 km. karakter krijgen. Dialoog met de bewoners blijft mogelijk.

Intussen is het straatcomité met een perscampagne gestart. Een persbericht en bijbehorende documenten werden verstuurd naar plaatselijke en regionale  perskanalen. Eerdaags zal een eerste artikel verschijnen in het Laatste nieuws.

Andere acties volgen. Dit zal in de  volgende dagen zichtbaar worden in de straat.

Doortrekking Tuinlei: stand van zaken

Begin januari werd een vergadering belegd met een afvaardiging van het straatcomité en het gemeentebestuur. Uit dit gesprek is gebleken dat de heraanleg van de Tuinlei wordt losgekoppeld van de werken in de Steenwinkelstraat, hoewel dit initieel als reden voor de heraanleg van de Tuinlei werd opgegeven door het gemeentebestuur. De Tuinlei zou dan zogenaamd als ontsluitingsweg dienen tijdens de heraanleg van de Steenwinkelstraat.  Deze werken zijn momenteel gepland voor 2010-2011.

Toch blijven de plannen voor de heraanleg van de Tuinlei ongewijzigd. Oorspronkelijk zou enkel het bovenste gedeelte (wat nu de zandweg is) worden heraangelegd. De voorbereidingen hiervoor (onteigeningen, verbreding van de Wullebeek op de grens met Niel, voorstudies, enz…) zijn al volop aan de gang, wat aangeeft dat het gemeentebestuur vast van plan is om het ganse project door te drukken

Bedoeling is een breed fietspad aan te leggen en een rijbaan te voorzien waar twee vrachtwagens elkaar kunnen kruisen. In een later stadium zou dan ook het onderste gedeelte van de Tuinlei (waar wij wonen) heraangelegd worden. Mogelijk zou het fietspad naar de andere zijde van de straat verplaatst worden. Meer informatie  kon het gemeentebestuur ons nog niet geven.

Door deze ingrepen wordt onze rustige straat onherroepelijk omgetoverd tot een drukke doorgangsweg. Veel automobilisten zullen onze straat als alternatieve uitvalsweg gaan gebruiken. Joggers, wandelaars, fietsers zullen plaats moeten ruimen voor het toenemend autoverkeer.

De vraag is of jullie hiermee kunnen leven? Vanuit het straatcomité is het de bedoeling om zoveel mogelijk druk te blijven uitoefenen  op het gemeentebestuur om snelheidsvertragende ingrepen aan te brengen om te vermijden dat onze straat wordt omgetoverd in een snelweg. Alle suggesties hieromtrent zijn welkom. Voorstellen en opmerkingen kunnen gepost worden op volgend adres : Tuinlei 67, via onze emailadres [email protected] of via de website : www.tuinlei.be. Jullie reacties zullen gebundeld en overgemaakt worden aan het gemeentebestuur.

zie informatiebrief van het straatcomité aan de bewoners van de Tuinlei.

Landelijk karakter moet behouden blijven

Ontevreden Tuinlei-bewoners Op 2 december 2008 verscheen een artikel in Het Nieuwsblad over de Tuinlei en de problematiek aangaande het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de geplande heraanleg.

[ Burgemeester Rob Mennes (CD&V) benadrukt dat het louter om een verbetering van het wegdek gaat ]

… met verlegging en (her)aanleg van fietspad en voetpad, aanpassingen van nutsvoorzieningen (lantaarnpalen!), onteigeningen, verbredingen, overbruggingen, doortrekking naar Matenstraat en bijgevolg ontsluiting naar A12 en E19 (de banaan !), enz. enz. Kortom, toch iets meer dan  een laagje asfalt.