Ongemakkenvergoeding

De mensen in de Tuinlei en omstreken die het  vandaag (16/12) meer dan vier uur zonder elektriciteit hebben moeten doen, kunnen normaal gezien een ongemakkenvergoeding aanvragen.
De onderbreking moet wel minstens vier uur geduurd hebben.

Die vergoeding bedraagt 35 euro voor de eerste vier uur en 20 euro per extra vier uur.
Straffer nog: in de winterperiode (en dat is blijkbaar vanaf 1 december!) worden de bedragen verdubbeld. Toch al de moeite, denk ik.

Meer info in de brochure van Eandis. Aanvragen doe je bij voorkeur via het formulier op hun website , maar kan ook telefonisch.
Wel binnen de 30 dagen, dus niet wachten tot volgend jaar. Of toch niet te ver in het volgend jaar.
Wat mij er aan doet denken: Nieuwjaarsfeestje op 13 januari. Niet vergeten! En ja, je mag die 70 euro gebruiken om er ene te geven.

Kelderwater

Besix is vorige woensdag de oude riolering vol met beton komen storten. Sinds die dag zijn er mensen die vooraan in de straat wonen (het laagst gelegen deel van de straat dus) last beginnen krijgen van (veel) water in hun kelders.
Dit komt omdat het grondwater voorheen in deze oude rioleringen liep. Iets wat nu dus niet meer kan. Ook de nieuwe riolering is goed afgesloten en insijpeling van grondwater is ook daar onmogelijk. Dat wil zeggen dat de drainagewerking van de (oude) riolering weg is en de grondwaterspiegel zal verhogen.
Hierdoor ontstaat extra druk op de keldermuren en -vloer en het grondwater kan dus in de kelder sijpelen.
Als je iemand van bouwheer (Pidpa), gemeente of aannemer aanspreekt, zou je wel eens het antwoord kunnen krijgen dat het om een gekend fenomeen gaat.
Dat klopt, maar daar ben je niet zo veel verder mee.
Men zegt dat het fenomeen zich vanzelf zal herstellen na verloop van tijd (maanden?).
Controleer je kelder regelmatig en zet alles van de grond en muur weg. Er is weinig kans dat je de bouwheer, gemeente of aannemer aansprakelijk kan stellen. Mogelijk kan je wel beroep doen op je verzekering (brand of familiale) voor de reeds opgelopen schade. Waterdicht maken van de kelder is steeds voor eigen rekening, helaas.

Verder zat recent de helft van de straat (even nummers) zonder stroom en dit ook ten gevolge van stijgend grondwater. Blijkbaar was er een door graafwerken beschadigde elektriciteitskabel in het water komen te liggen met een grote kortsluiting tot gevolg

Klinker

Een mede-Tuinleibewoner schreef ons het volgende:

“Via een overdachte bron vernamen wij dat de werken in onze straat vertraagd worden door een leveringsprobleem. De firma die de blokjes (klinkers) zou leveren is door zijn voorraad heen. Wij wisten niet dat men bij wegenwerken ook al werkt met het systeem van” just in time “. Waarschijnlijk zullen er nog plaatsen zijn waar er blokjes gelegd moeten worden… dan is het een kwestie van wie mag de blokjes eerst krijgen! Spijtig dat na de vele gunstige commentaren die in onze straat opgevangen werden, nu plots toch gereclameerd wordt op de ongemakken.
Laat ons hopen dat de blokjesleverancier een tandje bijsteekt.” [einde citaat]

Het lijkt er dus op dat we rekening moeten houden met nog wat extra vertraging en de straat dus nog wat langer afgesloten blijft. Waarom moest de “boven-Tuinlei” nu ook weer zo dringend aangelegd worden? Had dat iets te maken met vermijden van verkeershinder tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat? Nee, toch?

Oeps, vergeten.

Of er iets schort aan de communicatie? Ik dacht het niet, hé. Moeten de mannen die de afvoer van de huizen ontdubbelen en aansluiten op de riolering ook weten dat de werken in de Tuinlei al volop bezig zijn en normaal voor het bouwverlof helemaal klaar zullen zijn? Waar is dat voor nodig?

Alleszins tot bij de afkoppelingsdeskundige van Evolta is de informatie nog niet geraakt, zo blijkt uit een recente e-mail die bij ons kwam aangewaaid (zie afbeelding).

Pssst, Paashaas, in 2017 valt Pasen op 16 april. Ah, dat wist je al? OK. Sorry. Voor de rest gaat alles goed, toch?

 

Overbodig

De Steenwinkelstraat is nu een maand afgesloten.
Van echt grote verkeersproblemen hebben we nog niets gemerkt, zeker niet van of naar Niel. Ja, we moeten misschien een beetje rondrijden en in sommige straten is het wat drukker dan vroeger. Voor de mensen in de Steenwinkelstraat zelf en de zijstraten is het centrum bereiken niet altijd evident, maar een verkeersinfarct kunnen we het niet noemen, toch? Alleszins niets gemerkt dat een beetje vroeger (of later) vertrekken niet kan oplossen.

De Tuinlei is nog altijd afgesloten. Meteen het beste bewijs dat de aanleg van de Tuinlei niet nodig is voor de werken aan de Steenwinkelstraat. En dat was toch hét belangrijkste argument om er aan te beginnen of heb ik dat verkeerd begrepen?
Zelfs een _tijdelijke_ aanleg van de Tuinlei was dus niet nodig geweest.

Voor de vraagstukliefhebbers onder jullie. Is het jullie al opgevallen dat, gerekend in aantal werkdagen, deze formule van toepassing is: 3000m Steenwinkelstraat = 2 x 300m Tuinlei ? Of anders gezegd: de tien keer langere Steenwinkelstraat kan in het dubbele van de tijd van de Tuinleiwerken al afgewerkt worden.
Hoe zou dat komen? Was de aanleg van de Tuinlei dan toch niet dringend genoeg om ook daar meer middelen en mensen in te zetten? Een inspanning waar we, voor wat betreft de Steenwinkelstraat, trouwens erg blij om zijn.

Officieel

De gemeente Schelle heeft zo net een brief op zijn website geplaatst gericht aan alle Schellenaren en handelend over de werken in de Steenwinkelstraat.

“De communicatie vanuit de gemeente over de sociale media ivm de werken zal verlopen over Twitter en Facebook en via de website van de gemeente Schelle.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor berichten die langs andere kanalen verspreid worden.

De volledige brief kan je, bij wijze van archief, ook hier lezen.

Update: Uiteindelijk heeft een bewoner van de Steenwinkelstraat gedaan waar ons gemeentebestuur niet schijnt in te lukken: een informatieplatform opgericht over de werken. Schepen Rottiers juicht het initiatief toe. Zelf houden ze het bij de publicatie van een brief op hun website. Inderdaad hoogtijd dat er een communicatief diensthoofd communicatie komt. 😉

Informatie

Maandag 16/01 starten de werken aan de Steenwinkelstraat. Vanaf 30/01/2017 zal deze straat aan twee kanten afgesloten worden. Ze zal dan niet meer gebruikt kunnen worden als ontsluitingsweg.
De Tuinlei is pas klaar in maart. Wil dat zeggen dat de Tuinlei dan toch niet nodig was als omleidingweg?

Printscreen Facebookpagina Gemeente Schelle

We weten het niet. Want informatie en communicatie is nu eenmaal geen prioriteit voor ons gemeentebestuur. Ik vind alleszins niets, nada,nihil terug over deze werken op schelle.be.
Op de facebookpagina al evenmin. Of toch: iemand vraagt hoe het nu eigenlijk zit. Hij heeft blijkbaar wel iets gevonden. Maar ik vrees dat dit ondertussen achterhaalde informatie over vorige werken betrof. Even goed. “Je kan best eens mailen naar de bevoegde dienst,”  is het antwoord. Is het dan de bedoeling dat we allemaal individueel onze vragen beginnen te e-mailen? Want dat er een pak vragen zullen zijn, dat laat zich raden.

Een lid van het schepencollege van Niel laat ons weten dat ze al wel geruchten hebben gehoord, maar officieel eigenlijk nog van niets weten. Hmmm, is Niel dan geen betrokken partij?

Iemand trouwens een idee of de busreizigers verwittigd zijn? Immers bus 183 (Niel – Aartselaar – Groenplaats) zal minstens een jaar lang niet meer door Schelle rijden en vermoedelijk ook niet meer van en naar Niel. Of ik daar zeker van ben? Neen. Ik kan er nergens iets van terugvinden. Ook niet op de site van De Lijn. Ik moet me beroepen op de woorden van onze burgemeester.

Tijdens de recente informatievergadering voor de bewoners van de werfzone kwamen wel meer vragen naar boven. Zoals hoe het nu moet met mensen die verpleegkundige zorg moeten krijgen. Of waarom de mensen van de bloemenwijk niet waren uitgenodigd? En worden de andere Schellenaren ook op enige wijze geïnformeerd? Blijkbaar niet dus. Als je wil aantonen dat je dorp zichzelf vastrijdt als plots de belangrijkste straat wordt afgesloten, dan is er volgens mij geen betere manier te vinden.

Ik vraag me af of de hulpdiensten op één of andere manier op de hoogte worden gehouden. Oeps, toch niet vergeten zeker?

Oh, ja. Er wordt aan de bewoners rond de werfzone nog een kleine receptie aangeboden door het gemeentebestuur om “positief en begripvol tegen de werken aan te kijken”.  Tja.
Ik denk trouwens dat ik de beide bolletjes zal aankruisen 😉

 

 

Toost

Deze keer laten we de gelegenheid niet voorbijgaan.

Tita en Tina, de  twee buurezeltjes, nodigen jou uit in hun stalletje om te komen klinken op een fantastisch 2017.

-Omdat het niet ver is en iedereen te voet naar huis kan.

– Omdat je geen babysit hoeft te zoeken, want de kids zijn ook welkom.

Heb je iets met de Tuinlei omdat je er woont, ooit gewoond hebt of gewoon omdat je vindt dat er zo’n sympathieke mensen wonen? Welkom op 14 januari 2017 vanaf 19 uur in de schuur van Tita en Tina: huisnummer 141.

Het is wel handig als je vooraf even laat weten of je komt.
Dat kan met een mailtje naar het straatfeest e-mailadres of via onderstaand formulier.


Update: Nu is het telaat om nog in te schrijven. Het was een fijn feestje. Misschien zien we jou bij de volgende gelegenheid?

Genegeerd

negeerEind mei zonden wij een brief naar het gemeentebestuur van Schelle en een kopie naar Niel, Aartselaar en ook naar alle politieke partijen die een zitje hebben in de gemeenteraad van Schelle. Ook diegene die als onafhankelijke zetelen. We zonden hem per e-mail én ook nog eens met de goede ouderwetse brievenpost.

Als jouw adres “in kopie” of “in CC:” staat, dan mag je dit interpreteren als “ter informatie”. Je wordt dus niet verondersteld om zelf actie te ondernemen. Dat weten we wel. Maar stiekem hadden we toch wel ergens wat reactie verwacht. Al was het maar een  vermelding of een bericht van ontvangst. Of voor mijn part zelfs een ronduit negatief antwoord.

Niet dat onze verwachtingen erg groot waren, maar totaal geen enkele reactie? Nul. Nada. Niks. Ja, we zijn een beetje ontgoocheld.

Ondertussen zijn de werken aan de boven-Tuinlei van start gegaan.
Maar we hebben een heel sterk vermoeden dat er helemaal niet gewerkt wordt volgens de afspraken die met Niel, Aartselaar en de provinciegouverneur zijn gemaakt. Voor zover wij in dit stadium kunnen nagaan werkt de aannemer met de plannen voor een definitieve aanleg en is er dus helemaal geen sprake van “binnen de zate van de buurtweg” (punt 2) of een “tijdelijke weg” (punt 3b en punt 4).  Meer zelfs. Het lijkt er op dat men de weg wenst aan te leggen zoals het in hun hoofden zat in 2010, zonder rekening te houden met wat dan ook.

We zijn er van overtuigd dat niet alleen wij, maar ook onze buurgemeenten én de provinciegouverneur zich erg genegeerd voelen door ons Schels gemeentebestuur.

Alweer een mooi staaltje van hoe ons gemeentebestuur denkt en handelt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Lees hier de betreffende brief: https://tuinlei.be/wp/wp-content/uploads/2016/08/Tuinlei-geen-bezwaar.pdf
en de overeenkomst: https://tuinlei.be/wp/wp-content/uploads/2015/10/Overeenkomst-Tuinlei.pdf