Heraanleg Tuinlei omstreden

De heraanleg van onze straat komt langzaam maar zeker dichterbij. Plannen worden getekend en subsidies worden aangevraagd. Onder andere in die subsidiedossiers is het dikwijls verplichte kost om ook de mening van de betrokken buurgemeenten te vragen of op zijn minst om ze op de hoogte te brengen van de plannen. Officieus wisten we het natuurlijk al, maar deze week konden we in de Streekkrant ook het standpunt vernemen van de Aartselaarse schepen Rudy Van Onckelen (openbare werken). Minstens zo interessant is de reactie van onze burgemeester, Rob Mennes.
Wie, zoals ik, de streekkrant niet automatisch in zijn brievenbus vindt, kan hier meelezen.
Een beetje commentaar kan je hieronder vinden. Niet akkoord of juist wel? Laat gerust uw mening achter (klik op ‘reageer’).

Vooreerst, en we kunnen het niet genoeg benadrukken: we zijn helemaal niet tegen de aanleg van een degelijk en veilig fietspad in de Tuinlei. Maar we geloven wel dat de heer Van Onckelen het juist gezien heeft dat het fietspad een drogreden is voor een nieuwe rijweg. De omleiding ter gelegenheid van de werken aan de Steenwinkelstraat zijn op hun beurt  dan weer een drogreden voor de nieuwe rijweg. Je maakt dergelijke zware investeringen inderdaad niet voor een tijdelijk gebeuren.
We kunnen onze zienswijze op verschillende wijzen staven. Bijvoorbeeld aan de hand van de verslagen die gemaakt zijn van de diverse vergaderingen tussen de gemeente Schelle en het straatcomité.

Uit het verslag van 12 januari 2009: “De bedoeling is om de heraanleg te beëindigen tegen de heraanleg van de Steenwinkelstraat. Dit kan niet met zekerheid worden gesteld omwille van externe factoren. […] De heraanleg van de Tuinlei staat eigenlijk los van de werkzaamheden van de Steenwinkelstraat.”

Uit het artikel lijkt het ook alsof de buurgemeenten plots van mening veranderd zijn. Zolang er geen bouw- of subsidieaanvragen zijn, kan een gemeente zich nu eenmaal niet bemoeien met de gang van zaken van zijn buurgemeente, maar dat wil niet zeggen dat er voorheen niet gecommuniceerd werd.

Uit het verslag van 6 juli 2009: “Het gemeentebestuur heeft overleg gepleegd met Niel en Aartselaar. Momenteel zijn de belangen niet gelijklopend. Aartselaar zou zelfs overwegen om de Matenstraat af te sluiten”

Laten we hier even een zijsprongetje maken: Stel even dat de Tuinlei wordt heraangelegd en Aartselaar deze daaropvolgend zou afsluiten voor autoverkeer, wat zijn dan de consequenties? Voor zover ik kan zien: Overdag tijdens werkdagen, wat extra vrachtverkeer maar geen extra doorgaand verkeer.  Tijdens de werken in de Steenwinkelstraat zal dit extra vrachtverkeer wel door het centrum van Schelle moeten …

Terug naar het artikel, want we lezen op het einde nog iets dat onze aandacht verdient: “… de vernieuwde weg wordt ‘Zone 30’ en ook als dusdanig aangelegd …”

Uit het verslag van 6 juli 2009: “…Geen 30 km-zone, wel een ontwerp om 50 km/h te laten gelden …”

Het is daarbij zelfs helemaal nog niet zeker in welke mate die 50 km/u effectief kan afgedwongen worden. Alleszins zal  het stuk Boven-Tuinlei buiten de ‘bebouwde kom’ liggen.

Genoeg stof tot discussie zou ik denken, maar persoonlijk zou ik mij geen zorgen maken als Aartselaar de Tuinlei zou afsluiten. Ik maak mij wel zorgen over mijn zuurverdiende belastingcentjes die dan in quasi ongebruikt asfalt zullen zijn omgetoverd.

4 gedachten over “Heraanleg Tuinlei omstreden”

 1. Voor heel dit dossier is er slecht 1 correct woord en dat is ‘dubieus’. Langs alle kanten wordt vermeden om de plannen uit te leggen zoals ze zijn. Je leest namelijk steeds veilig fietspad + ‘herprofilering’ om de ware plannen verborgen te houden.
  Rob Mennes zijn verdediging begint trouwens ook behoorlijk eentonig te worden. Wij waren ook “te laat” om te reageren alvorens de plannen op papier stonden?
  Hij heeft Aarselaar nooit betrokken bij heel dit complot, maar nu zijn ze ook “te laat” om te reageren…
  Het getuigt trouwens van weinig fatsoen om betrokken gemeentes niet op de hoogte te brengen van zulke plannen en om zelfs betrokken eigenaren niet eens te verwittigen dat hun grond zal worden onteigend, maar dat zullen wel typische CD&V praktijken zijn zeker? De grote moraalridders.
  Aan het einde van de matenstraat kun je nu al onmogelijk afslaan naar links of het fietspad aan de overkant bereiken. Stel je voor dat daar straks 10 vrachtwagens staan aan te schuiven om af te draaien naar de A12! Zoals in het CD&V krantje stond geschreven: “het vrachtvervoer zal jammer genoeg alleen nog maar toenemen…” … maar dat moet naar de Pierstraat dus daar hebben wij zelf geen last van. Een onleefbare situatie voor de bewoners aldaar. Maar foert, dat is hun probleem.
  Zoals de plannen er nu bij liggen hebben we straks trouwens een deeltjesversneller ipv een veilig fietspad. Het verkeer vanuit de tuinlei wordt op die brede asfaltbaan (sorry, herprofilering) namelijk op snelheid getrokken om zich dan vervolgens samen met de fietsers frontaal te pletter te rijden op tegenliggende vrachtwagens uit de Matenstraat (die nog even smal is al voordien). Veilig fietspad ja, tot ze op de grens van Aartselaar/Niel komen want daar zijden ze zich waarschijnlijk snel dood. Heel dit plan heeft bijgevolg weinig of geen nut, tenzij een mooi fotootje voor de volgende verkiezingsfolder natuurlijk en meer kans om de kleiputten alsnog te laten omvormen tot bouw of KMO grond want daar draait natuurlijk alles om. Dat fietspad is om het domme volk wat bezig te houden. Dit plan is alleen mooi om enkele zakken van grootgrondbezitters te vullen maar een kamikaze operatie voor het verkeer in onze straat en heel het centrum van Schelle. Straks, wanneer de banaan er ligt, komt iedereen met GPS natuurlijk door de tuinlei en gaan we van 150 auto’s naar minimum 2500.
  Nu de eerste echte zon verschijnt geniet ik van de rust in onze straat. Gisteren gaan joggen zoals tientalle medesporters die ik tegenkwam zonder auto’s om je heen, vandaag in de tuin werken zonder continu auto’s te horen… Dat unieke gevoel is straks voor tientalle gezinnen 100% om zeep vanwege 1 dictator die er een persoonlijke verborgen agenda op nastreeft en rond de pot blijft draaien. Ik herinner me de woorden tijdens de eerste uiteenzetting nog: “We kunnen onze plannen ‘van algemeen belang’ toch niet aanpassen zeker omdat jullie daar toevallig wonen. Het zou nogal mooi zijn.”
  Dus bij deze, dankuwel burgemeester!

 2. Bobke,

  Geeuw, geeuw…
  Gij kunt nogal een stukske zagen makker.

  Het is te hopen dat het gemeentebestuur snel de Tuinlei verhard. Dat zou praktisch zijn voor vele Schellenaren. De Tuinlei is niet alleen van de bewoners maar voor alle Schellenaren. Luistert u goed; ALLE Schellenaren. Jullie rijden toch ook door andere straten om ergens te geraken. Waarom zouden de mensen de Tuinlei dan niet mogen gebruiken om ergens te geraken ?

  Paljaskes zoals jij hebben een zeer egoïstische visie. Dit is mijn straat en er komt niemand in alleen de mensen die er wonen. Waarom zet ge geen barelen en heft ge geen tol zoals in de middeleeuwen. Joenge, joenge toch. Wat een bekrompen mens ben jij wel.

  Laat ons hopen dat er KMO komt. Werk voor mensen uit de eigen streek is niet slecht.

  Waar werkte gij Bobke ? Toch ook allicht ergens waar mensen in de omgeving wonen. Dat is de normaalste zaak van de wereld! Waarom zou er in de kleiputten dan geen KMO mogen komen ?

  Omdat mensen dan voorbij u deur rijden of wat ? Voorbij hoeveel mensen hun rijdt u met uw wagen als u naar uw werk gaat ?

  Kortom, de Tuinlei is een straat zoals vele andere straten in Schelle. Niet meer of niet minder.

  En als u er dan niet graag woont ga dan ergens anders wonen hé super-egoïst !

  De meeste mensen in Schelle wonen graag in hun dorp. Gij blijkbaar niet. Bol het dan af!

  Ook Bob.

 3. Beste mijnheer ‘Ook Bob’, de manier waarop u uw medemensen aanspreekt en behandelt is op zijn minst boertig en arrogant te noemen. Als u niet op een gepaste en beleefde manier kan reageren op de bezorgdheden van de bewoners van de Tuinlei, dan kan u het beter zelf afbollen. Dat u ervoor kiest om in een straat te gaan wonen waar veel verkeer door rijdt, dat is uw zaak, maar de meeste bewoners van de Tuinlei hebben ervoor gekozen hier te gaan wonen vanwege het landelijke en rustige karakter, niet omdat het egoistische en bekrompen mensen zijn. Gelieve de toon waarop u commentaar geeft aan te passen en u te gedragen als een volwassen persoon en niet zoals het arrogante kind waarvan u blijk geeft te zijn. Teebee.

 4. Beste,
  Ik hoop dat de plannen voor de Tuinlei en de omliggense weilanden niet worden uitgevoerd. Er dreigt weeral een verkaveling, verharding en ontsluiting.
  Deze verkavelingspolitiek en de onderwaardering van de open ruimte draagt enkel bij tot problemen als slechte waterhuishouding, afnemen van de biodiversiteit, het mobiliteitsprobleem en de algemene milieuproblematiek.
  Door een verharding van de ondergrond krijgt hemelwater niet de kans in te dringen in de grond waardoor acute overstromingen en chronische droogte in de hand worden gewerkt.
  Het mobiliteitsprobleem wordt niet opgelost door een uitbreiding van het wegennet, maar door een afbouw van het wagenpark en stimulatie van alternatieve vervoersmiddelen.
  Om nog maar te zwijgen voor de nefaste gevolgen voor het milieu.
  Tot slot zijn de kleiputten en de omliggende weien geen KMO-zone. Ze zijn slecht bereikbaar en zeer waardevol voor de waterhuishouding, het behoud van soorten, de strijd tegen water- en luchtverontreiniging en in het algemeen de mens en het milieu.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.